Aile Hekimleri Yeterli Ve Uygun Koruma Ekipmanları Olmasada Salgına Karşı Mücadelesini Sürdürüyor


  • Mart 25, 2020
  • 1247

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 24 Mart 2020 tarihinde elektronik ortamda toplanarak Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme, öneri ve kararlar:

24 Aile Hekimi Ve Aile Sağlık Çalışanı Covid-19 Oldu

1. Aile hekimlerinin ve Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) görev yapan tüm sağlık çalışanlarının, kişisel koruma ekipmanları eksik ve yetersiz olsa da Covid-19 salgınıyla mücadelesini canla başla sürdürmektedir. Şu ana dek İstanbul’da 24 ASM çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmış olmasına rağmen salgının durdurulması ve toplum sağlığını korumak amacıyla üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır.

Asm Ve Hastaneler Hazırlıklı Değil, Uygulamalar Yetersiz

2. Sağlık Bakanlığının, Covid-19 salgın sürecinde birinci basamakta uyulmasını istediği algoritmanın yeteriz olduğu, uygulamalarda sorunlar yaşandığı, sözgelimi şüpheli vakalara test yapılamadığı, ikinci basamağa sevklerin 112 aracılığıyla yapmada zorlukların yaşandığı, birçok ikinci basamak hastanelerde yeterli hazırlığın olmadığını, henüz testlerin bile yapılamadığını üzülerek bildirmek isteriz.

Aile Hekimleri Yaratıcı Yöntemlerle Salgına Karşı Ayakta

3. ASM sağlık çalışanları, salgın süreciyle birlikte hastalarını bilgilendirmekte, salgına karşı korunma önlemeleri için bireysel eğitimler vermekte, özellikle yurt dışından gelen veya temaslı ya da şüpheli Covid-19 kişiler iletişim araçları ile titizlikle izlemekte, yapılması gereken tedbirleri özenle uygulamaktadır. Bu süreçte her türlü uzaktan iletişim araçları dâhil birçok yaratıcı yöntemi geliştirerek salgın hızının azaltılması amacıyla elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadır.

Asm Çökertmek Salgınla Mücadeleyi Zayıflatır

4. İçişleri bakanlığının, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların aile hekimleri tarafından evlerine gidilerek sağlık hizmeti verilmesini içeren genelgesini talihsiz olarak değerlendiriyoruz, Sağlık Bakanlığının böyle bir uygulamaya geçerek ASM lerin çökertilmesine izin vermeyeceğini umuyoruz.

   Her aile hekimine kayıtlı 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan nüfusun 300 ile 600 arasında değiştiği, bir bölümünün daha uzak mesafelerde ikamet ettiği, araçsız gidilmesinin mümkün olmadığı göz önüne alındığında, herhangi bir sağlık sorunu için aile hekimlerinin evlere gitmesinin zorluğu ortadadır. Böyle bir durumda, poliklinik hizmetleri, bebek, çocuk, gebe, loğusa izlem ve aşılarında aksaklıklar yaşanacağı, halkın her türlü sağlık sorunu için ilk başvurduğu birimler işlevsiz kılınacaktır.  Ayrıca henüz sağlık çalışanlarının ASM’de bile yeterli ve uygun koruyucu ekipmanı olmadığı halde, yeterli kişisel koruma sağlanmadan evlere gitmenin hem halkın, hem de sağlık çalışanının bulaş durumunu daha da artıracağı, bu gerekçelerle böylesi bir uygulamanın karşısında olunacağımızın bilinmesini isteriz.

  Ancak İhtiyacı olan ve tespit edilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan hastalarımızın ikametgâhlarında ilaç ve tedavi hizmetleri kayıtlı oldukları aile hekimlerinin koordinasyonunda, bugüne kadar işlevini sürdüren evde sağlık hizmetleri biriminin, ilçe sağlık müdürlüğü ile ortaklaşa kuracağı araç ve kişisel sağlık ekipmanları yeterli ekipler ile yerine getirilebileceğini düşünüyoruz.

Aile Hekimlerinin Korunması İçin Acilen Malzeme İstiyoruz

5.Aile hekimleri ve diğer ASM sağlık çalışanları, salgın sürecinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelliği gereği en ön saflarda her türlü sağlık riskine karşın, yeterli ve etkili maske, yüz siperleri, koruyucu gözlük, tulum, galoş, eldiven ve daha birçok kişisel koruyucu ekipmandan(KKE) yoksun bir şekilde hizmetlerini sürdürmektedir.

 ASM sağlık çalışanlarından Covid-19 pozitif olup istirahat raporu alan ve karantinada bulunan arkadaşlarımızdan, çalışamadıkları süre için uygulanacak ücret kesintilerinin kaldırılmasını, Sağlık Bakanlığının açıkladığı sağlık çalışanlarına ek ödemeden aile hekimleri ve çalışanlarının da yararlandırılmasını, negatif performans kesintilerinden vazgeçilmesini ve sağlık çalışanlarının kendilerini korumaları için yeterli ve uygun düzeyde koruyucu ekipmanının sağlık bakanlığı tarafından acilen temin edilmesini istiyoruz.

Asm Hekimleri Ve Çalışanlarına Hızlı Test Yapılmasını Talep Ediyor, Sürecin Şeffaf Yürütülmesini İstiyoruz 

6.Covid-19 hastalığına karşı mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının kendilerinindi bulaş olabileceği göz önüne alınarak, hızlı testlerin biran önce bütün ASM çalışanlarına yapılmasını istiyoruz. Şu an ayaktan tedavi uygulanan sağlık çalışanlarımızın eczanelerde bulunmayan ilaçlarının temininde İstanbul Sağlık Müdürlüğünde muhatap olabilecekleri bir birimin görevlendirilmesini bekliyoruz. 

Şüpheli vaka durumlarında 112 hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde müdahalesini ve hastalarımızın akıbetinin kayıtlı olduğu aile hekimlerine bildirilmesini, sürecin şeffaf olarak takibini istiyoruz.

Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanlarının Covid-19 salgınına karşı toplumun can sağlığını korumak amacıyla canla başla çalışmaya, daha önce olduğu gibi bu salgınında hep birlikte yeneceklerine inancı tamdır denilerek toplantı sonlandırılmıştır.

İstanbul Tabip Odası

Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!