Aile Hekimleri Salgın İçin Acil Çağrıda Bulunuyor


  • Nisan 03, 2020
  • 6841

COVİD-19 NEDENİYLE HASTANELERDE YOĞUN BAKIMLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VEREN HASTALARIN, GİDEREK ARTAN ÖLÜMLERİN ÖNLENMESİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ONLARA YARDIM EDEBİLMESİ İÇİN

ACİLEN HAREKETE GEÇİLSİN!

Bizler birinci basmak sağlık hizmeti sunan aile sağlığı merkezlerinden, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm halkımıza sesleniyoruz:

Covid-19 salgını ülkemizde yayılmaya, insanları hasta etmeye, can almaya devam ediyor. Salgının yayılmasını önlemek, bulaşan insan sayısını sınırlamak, hasta sayılarını azaltmak ve nihayetinde ölümleri önlemek için canla başla mücadele etmeyi sürdürüyoruz.

Salgının kırılması için alınan her önlemin değerli olduğunu biliyoruz, ancak virüsün daha fazla hastalık oluşturduğu, can aldığı, bağışıklık sistemi nispeten zayıf olan vatandaşlarımızın daha fazla korunması gerektiğini düşünüyoruz.

AĞIR VE UZUN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖLÜMLERİ ARTIRMADAN HEMEN HAREKETE GEÇİN

Bu salgında, daha itinayla korumak zorunda olduğumuz, kronik hastalığı olan, ileri yaşta, kötü yaşam koşullarında yaşamak zorunda kalan, bu ağır salgın döneminde işten atılmamak için kötü ve uzun çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalan insanlarımız daha fazla hastalanacak bir kısmı yoğun bakıma ihtiyaç duyacak bazıları maalesef yaşamlarını yitirecek.

Yaşadığımız salgında, ölümlerin önüne geçebilmek için birincil koruyucu sağlık önlemlerinin başında inşaatlardan madenlere, tersanelere birçok iş kolunda kötü ve uzun çalışma koşullarında hiç kimsenin çalıştırılmaması gerektiğini biliyor bunun için hükümetin acilen harekete geçmesini istiyoruz.

YOKSULLARA DESTEK OLMAK İÇİN GENEL BÜTÇEDEN DESTEK SAĞLANSIN

Başta risk gruplarının, yaşam koşullarının (barınma, su, ısınma, beslenme, temizlik, gıda vs) iyileştirilmesinin medyada en çok tartışılan yoğun bakım yatak sayısı kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi veren hastalarımızın sayısını azaltmak, ölümlerin önlemek için hükümetin genel bütçeden destek sağlamasını, acilen harekete geçmesini istiyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÖTÜ VE UZUN ÇALIŞMA KOŞULLARI KABUL EDİLEMEZ

Salgınlar da, sağlık çalışanlarının da önemli bir yaşamsal risk altında olduğunu biliyor, salgının yoğun yaşandığı ülkelerde sağlık çalışanlarının yaşamını yitirdiğini üzülerek öğreniyoruz.

Şimdiden başta İstanbul da 2000 üzerindeki Covid-19 vakasının yüzden fazlası sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. Başta İtalya ve Çin de ileri yaşta ve hiçbir kronik hastalığı olmayan sağlık çalışanlarının uzun ve zor çalışma koşulları yüzünden yaşamlarını yitirdiklerini biliyoruz.

Ülkemizdeki salgın sürecinde diğer ülkelerin deneyimlerinden faydalanmak ve yapılan hatalardan ders almak adına sağlık çalışanları uzun sürelerde kötü koşullarda çalıştırılmamalıdır. Sağlık çalışanlarının her türlü kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) yeterli koruyuculukta ve tam olarak sağlanmalı, Covid-19 testi belirli aralıklarla yapılmalı, konaklanma dâhil yaşam koşullarının iyi hale getirilmesi için her türlü önlem alınmalıdır.

ASM ÇALIŞMA DÜZENİ DEĞİŞTİRİLMELİ ÇALIŞANLAR SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLMELİDİR

Sağlık Bakanlığının, Aile Sağlığı Merkezi(ASM) çalışanlarına KKE verimeli, kişisel korunma bilgileri, buna uygun uygulama süreci, hastaları hakkında bilgiler, diğer sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler, bu birimlerin olanakları hakkında güncel bilgiler sürekli aktarılmalıdır.

ASM’ler, salgın sürecinde başta bebek, çocuk, gebe, loğusa aşı, izlem ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini aksatmadan sunmalıdır. Koruyucu hizmetlerin diğer hizmetlere göre farklı saatlerde verilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte, halkın salgın konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, birinci basamak sağlık ihtiyaçlarının ASM binalarında karşılanmasının daha kıymetli olduğunu düşünüyor, daha fazla desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz.

ASM SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÜCRET KESİNTİLERİNE SON VERİLMELİDİR

ASM çalışanlarının ücretlerinde, başta Covid-19 hastalık durumlarında ya da izolasyon süresinde kullandıkları zorunlu izinler nedeniyle kesintilerin yapılmamasını, performans kesintilerinden vazgeçilmesini, bunun için acilen yönetmelik değişikliğinin yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarına ödeneceği ilan edilen ek ödeneklerden ASM sağlık çalışanlarının da faydalanması gerektiğini, bu amaçla salgın süresince tüm birinci basamak sağlık çalışanlarına ek ücret ödenmesini talep ediyoruz.

SALGINA KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM KORUYUCU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİDİR

Covid-19 salgınına karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarılı olması için öncelikle bulaşın kırılması, bunun için yakın temasın ve kişisel koruyucu önlemlerin yaşama geçirilmesi önemlidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin diğer kurumlarla eş güdüm içinde, ekip anlayışıyla koruyucu hizmetlerin öncelenerek güçlendirilmesinin, kapsayıcı ve bütünlüklü sunulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.   

Hükümetin, bu süreçte tüm halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunması, zarar görmemesi için her türlü önlemi yerinde, zamanında ve yeterli düzeyde alması, ağır koşullarda çalışanların, yoksulların, risk gruplarının salgın sürecinde ayrıca korunup desteklenmesi sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Birlikte diğer salgınları nasıl yendiysek bu salgını da halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın yaşamlarını en üst düzeyde koruyarak atlatacağımıza inanıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ KOLU


Bu HABERİ Paylaş!