Aile Hekimliği Durdurulsun


  • Ağustos 20, 2010
  • 2768

 

13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında;  Mesleki Geleceğimiz ve Toplum Sağlığı İçin Genel Pratisyenlik temasıyla Antalya'da gerçekleşti.


TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği ile birlikte düzenlediği kongreye 55 ilden 1000’i aşkın hekim katıldı. Oda’mızın oldukça geniş bir katılımla yer aldığı Kongre’de, mesleki ve bilimsel konularda 29 oturum, 4 kurs, 31 serbest bildiri/poster sunumu yer aldı.
Bulgaristan’dan  davetli meslektaşlarımız,  ülkelerindeki "Sağlık Reformu" adı altında  uygulanan programın 10 yıllık deneyimlerini paylaşırken, Türkiye'deki aile hekimliği pilot uygulamalarının sağlık göstergeleri Düzce ve Adıyaman örneği üzerinden tartışıldı.


Dr. Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu oturumda, 1 Ekim’den itibaren uygulanmaya başlanan Sosyal Sigortalar - Genel Sağlık Sigortası uygulaması tartışıldı. Oturumda, SSGSS’nin kapsam açısından sınırlı, vatandaşa cebinden ödeme getiren,  özel ek sigorta gerektiren, hizmete ulaşmada zorluklar yaratan, ulaşanlar arasında farklılıklara yol açan, bıçak parasını yasallaştıran, sağlık ocaklarını ve hastaneleri  ticarethanelere çeviren yönü vurgulandı.


En önemli nedenlerinden biri yetersiz doğum öncesi bakım hizmetleri olan bebek ölümleri; pratisyen hekimlerin tedavi hizmetleri yanı sıra yürüttüğü bağışıklama, aile planlaması, ana çocuk sağlığı, okul sağlığı, toplum eğitimi gibi hizmetler; performansa dayalı çalışma, aile doktorluğu, sağlık uygulama talimatları (SUT) gibi tedavi edici hekimliği önceleyen uygulamalar;  aynı zamanda  bir toplum sağlığı sorunu nükleer enerji; çoğunlukla pratisyen hekimler tarafından yürütülen işyeri  hekimliği uygulamaları; ülkemizde giderek artan şiddet oturumlarda pratisyen hekimlerimizin katılımıyla paylaşılan konular arasında yer aldı.


"Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında  sürdürülen ve  23 ilde 1500'ün üzerinde sağlık ocağını kapatarak 6000'i aşkın pratisyen hekimi iş güvencesinden yoksun bırakan,  birinci basamak sağlık hizmet sunumunu özelleştiren aile hekimliği pilot uygulaması, diğer illere yayılmadan derhal durdurulmalıdır" vurgusuyla ve bir kez daha “iyi hekimlik, toplum sağlığı ve mesleki geleceğimiz için genel pratisyenlik” sloganıyla kapanışı yapan pratisyen hekimler bir sonraki yılın kongre hazırlıklarına başladı.


Bulgaristan’dan katılan meslekdaşlarımızın sunumları:

Dr. Tuncay Mustafa’nın sunumu için tıklayınız.

Dr. Mevlan Mustafa’nın sunumu için tıklayınız.

Kongre sonuç bildirisi için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!