İş-Kur Bölge Müdürlüğüne yazımız


  • Nisan 27, 2020
  • 858

Sayın Meslektaşımız;

COVİD-19 pandemisine karşı hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının verdiği mücadele her türlü övgüye layıktır.  Bu salgın, sağlık sorunlarının yanı sıra elektif vakaların azalması nedeniyle başta muayenehaneler olmak üzere poliklinikler, laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri gibi küçük işletmeler için önemli ekonomik sorunlara yol açmaktadır.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Sorunların giderilmesi için başta Sağlık Müdürlüğü olmak üzere İŞ-KUR Bölge Müdürlüğü ve Vergi Daireleri ile gerekli istişareler yapılmaktadır.

Bilindiği gibi pandemi süresince bu işletmelerde çalışanların işten çıkarılmasını önlemek adına işsizlik fonundan kısa süreli çalışma ödeneği verilmesi söz konusu olup, bunun için gereken başvurular başlamıştır. İŞ-KUR Bölge Müdürlüğüne bu sürecin hızlandırılması ve meslektaşlarımızın taleplerinin bir an önce karşılanması için Odamız tarafından başvuruda bulunulmuştur.

COVİD-19 salgınından ve bu kapsamda alınan önlemlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödemelerini yerine getirmesi bakımından 518 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilip  beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzatılmıştır.

Bu tebliğ gereğince; tüm gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefi olup COVİD-19 salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı sağlık hizmetleri olan mükellefler için beyan, bildirim ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

· Nisan, mayıs ve haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

· Bu beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de altışar ay uzatılarak ekim, kasım ve aralık aylarının son haftasına uzatılmıştır.

· Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin kurumlar vergisi beyan ve ödeme süresi 1 Haziran 2020’ye uzatılmıştır.

· 65 yaş ve üzeri olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler açısından; sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönem de mücbir sebep hali kabul edilmiştir. Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/ve bildirimlerin verilme süreleri, bunlara tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılmıştır.

· 65 yaş ve üstünde olunması nedeni ile beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması vergi dairelerince yapılacaktır. Bu kapsamda vergi dairelerine başvurmaya gerek yoktur.

02.04.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik duyurusuyla  518 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliği ile   mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen işyerlerinin SGK Primleri ve bu işyerlerinin sahiplerine ait Bağ-kur prim ödemeleri  aşağıdaki gibi ertelenmiştir:

· Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken SGK ve Bağ-kur Primleri 02.11.2020 tarihine,

· Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken SGK ve Bağ-kur Primleri 30.11.2020 tarihine,

· Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken SGK ve Bağ-kur Primleri 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

· 65 ve üstünde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat edenlere tahakkuk eden sigorta primleri sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.   

(5510 sayılı kanuna göre kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ve yapılması gereken başvurular için ertelemeye gidilmemiştir).

Ülkemizin bu sıkıntılı döneminde el birliği ile sorunları aşacağımıza olan inancımızla, tüm meslektaşlarımıza yanlarında olduğumuzu bildiririz.

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU 

 

İş Kur İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne gönderilen yazı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!