COVİD-19 Ölüm bildirimleri hakkında


  • Nisan 30, 2020
  • 92395

Koronavirüs pandemisi dünyada ve ülkemizde bütün hızıyla sürüyor, ne yazık ki insanlarımız bu nedenle hayatlarını kaybediyor.

Ölümlerle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ölüm sayılarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı kamuoyunda tartışılıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün gene konuya değindi ve “O rapora imza atan gurur kaynağı olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor?” diye sordu.

Yaşamın ve ölümün en yakın tanıkları olan bir mesleğin mensupları olarak öncelikle belirtmek isteriz ki, bu süreçte kaybettiğimiz bütün yurttaşların acıları baki kalmak üzere, ölüm sayılarının düşük olması kuşkusuz herkesten önce bizi sevindirir.

Ancak bu tartışma niyet beyanından öte anlamlara sahiptir:

  1. Covid-19 ölüm sayılarının gerçeği yansıtması salgının boyutunu göstermesi, başta alınacak önlemlerin niteliği ve süresi olmak üzere salgına karşı mücadele politikalarının belirlenmesi açısından önemlidir.
  2. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşların ölüm kayıtlarında ölüm nedeni olarak bu bilginin yer almaması, geride kalan aile bireylerinin iş kazası, meslek hastalıkları sigortasında tanımlanan haklardan faydalanmasını engeller.

Tartışma, Covid-19 tanısında kullanılan PCR testlerinin güvenilirliğinin başlangıçta tahmin edilenden bir hayli düşük olduğunun açığa çıkmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın klinik ve diğer tetkikleri uymakla birlikte test sonucu negatif olanların ölümleri halinde  Covid-19 olarak kabul etmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bakanlık sadece PCR testleri pozitif olan hastaların ölümünü Covid-19 ölümü olarak kabul etmekte ve bu durumda Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) sistemine kayıtlarında ölüm belgelerinin C kısmına ölüm şekli olarak Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm), H kısmı ölüm nedenleri bölüm I satırına Covid-19 olarak giriş yapılmaktadır.

Klinik bulguları Covid-19 ile uyumlu olan fakat PCR testi negatif çıkanlar ile test sonucu çıkmadan yaşamlarını yitirenlerin ölüm belgelerinin C kısmı ölüm şekli olarak Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm), H kısmı ölüm nedenleri bölüm I’e ise viral pnömoni, kalp yetmezliği vb.olarak ÖBS kayıtlarına giriş yapılması istenmekte, bu bölüme Covid-19 yazıldığı zaman Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmemektedir.

Görüldüğü gibi, sorun Covid-19 pandemisine karşı en ön saflarda fedakarca mücadele veren meslektaşlarımızın yanlış bildirimde bulunmasından değil Sağlık Bakanlığı’nın uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisi ve değerlendirmesine sunarız.


İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!