Pandemi döneminde özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin durumu anketi


  • Mayıs 06, 2020
  • 2044

Pandemi döneminde özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin durumu anketi

Değerli Meslektaşımız,

COVİD-19 salgını nedeniyle pandemi hastanesi ilan edilmiş olan özel hastaneler ve diğer özel sağlık kuruluşları , COVİD dışı hasta başvurularının belirgin biçimde azalması ve elektif vakaların ertelenmesi sonucunda ciddi ekonomik darboğaza girmişlerdir.

Bu dönemde ortaya çıkan olumsuz ekonomik durum ve yeni çalışma koşulları hekimleri yeni bir tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Hastaneler başta olmak üzere özel sağlık alanında çalışan meslektaşlarımızın bu dönemdeki özlük hakları ve ekonomik koşullarının gelmiş olduğu durumu saptamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz kısa anketi yanıtlamanızı dileriz.

İstanbul Tabip Odası

Anket için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!