Adaletsiz Ek Ödeme Değil, İnsanca Yaşam İçin Temel Ücret Artışı İstiyoruz


  • Mayıs 14, 2020
  • 1111

Pandemi sürecinde büyük özveriyle, zorlu koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarına üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek ödemelerin, performans sistemi baz alınarak yapılması, dolayısıyla adaletsiz, eşitsiz bir biçimde ücretlendirme yapılmasına tepki olarak İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası (İTO), Devrimci Sağlık-İş ve SES İstanbul Şubeleri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına Odamızı temsilen İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez ve İTO İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Nazmi Algan katıldı.

14 Mayıs 2020, Perşembe günü 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi önünde, fiziksel mesafeyi gözeterek bir araya gelen sağlık çalışanları önce pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Ardından hekiminden hemşiresine, teknisyeninden taşeron sağlık işçisine dek sağlık hizmetlerinin her kademesinde emek veren sağlık çalışanlarının yaşadığı ortak sorunlara dikkat çekmek için alkışlı protesto gerçekleştirildi.

Etkinlikte “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atıldı.

Kurumlar adına ortak basın açıklamasını ise Dr. Murat Ekmez kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:
“Sağlık ünitelerinin tüm birimlerinde yürütülen sağlık hizmeti; sağlık işçisinden hekimine, hemşiresinden teknisyenine, eczacısından ebesine, diş hekiminden sekreterine bir bütün olarak sağlık çalışanlarının emekleri ile yürütülmektedir. Çok iyi biliyoruz ki sağlık hizmeti bir ekip işidir. Sağlık hizmetinde ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden üstün ya da önemli değildir. Hekim, hemşire, teknisyen, hasta bakıcı, eczacı, veri giriş çalışanı ve sağlık işçileri sağlık sisteminin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdır.

COVID-19 nedeniyle hasta bakıcısından hekimine, temizlik personelinden güvenliğine 30’un üzerinde sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. 10.000’in üzerinde sağlık emekçisi bulaşıcı enfeksiyona yakalanarak hastalandı.

Sağlık çalışanlarına üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek ödemeler performans sistemi baz alınarak yapıldığı için ne yazık ki büyük bir adaletsizliğe neden olmuş, birçok sağlık çalışanı bu ödemeden yararlanamamış, yine birçok sağlık çalışanı cüzi ödemeler alabilmiştir.

Biz biliyoruz ki artık korona virüs her yerde, ayrım yapılmaksızın bütün sağlık çalışanları için bulaş riski söz konusu. Bu nedenle sağlık emekçilerinin arasında yaptığınız ayrımcılığa ve bu adaletsizliğin ana sebebi olan performans sistemine derhal son verilmeli, COVID-19 pandemisiyle mücadelede görevlerinin gerektirdiği her yerde hizmet yürüten tüm sağlık emekçileri için uzun süredir talep ettikleri yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret artışı sağlanmalıdır.

Sağlık emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışıdır.”
Basın açıklamasının ardından ek ücret ödemeleriyle ilgili adaletsizliğin düzeltilmesini talep eden dilekçe örnekleri sağlık çalışanlarına dağıtıldı ve çalışanlar hastane yöneticiliklerine, sağlık il ve ilçe müdürlüklerine bu adaletsizliğin giderilmesi için başvurmaya davet edildi.

Basın metni için tıklayınız.

Dilekçe örneği için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!