Aile Hekimleri Yeni Pandemi Sürecinden Endişeli


  • Mayıs 23, 2020
  • 2637

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 18 Mayıs 2020 tarihinde elektronik ortamda toplanmış, hükümetin pandemiye karşı alınan tedbirleri gevşetmesiyle birlikte nelerin yaşanabileceği, başta birinci basamak olmak üzere, sağlık hizmetlerinin bu süreçten nasıl etkileneceği, bunun için hangi önlemlerin alınmasının faydalı olabileceği konuları görüşülmüş ve aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur.

Ülkemizde her ne kadar Covid-19 vaka sayıları ve en önemlisi vefatların azalması sevindirici olsa da, salgının hem ülkemizde hem de dünyada can almaya devam etmektedir. Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin erkenden gevşetilmesiyle birlikte vaka sayılarında ve yaygınlığında artışlar olmasından, can kayıplarımızın artmasında endişe duymaktayız.

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) salgınla birlikte birçok önlemin hayata geçirildiği, bu sayede aşılama, bebek ve çocuk izlemleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerin daha güvenli bir ortamda, aksatılmadan sürdürüldüğü, hastanelere gidemeyen, bu birimlerle iletişim kuramayan birçok hastaya yerinde hizmet verilerek, sorunlarının azaltıldığı, sağlıklı bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldığı bilinmelidir.

Hükümetin salgın nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilmesinde birinci aşama olarak tanımladığı yeni düzenlemelerin, ekonomik kaygılardan dolayı erken alınmış olduğunu düşünüyor, aşağıda birinci basamak sağlık hizmetleri için belirtilen görüş ve önerilerin dikkate alınmasını istiyoruz.


Görüş ve Önerilerimiz


1. Halkın, kapalı ve kalabalık açık ortamlarda iki adım mesafe kuralına uyması, uygun kalitede maske kullanma ve el yıkama alışkanlığının sürdürmesi için ısrarcı olunmalıdır.
2. Çoklu ve kapalı etkinlikler için yapılan kısıtlamalar sürdürülmelidir.
3. Vakaların bulunması, temaslı kişilerin taranması amacıyla test sayılarının artırılması, izolasyonu gibi yürütülen koruyucu sağlık hizmetler gevşetilmeden titizlikle devam ettirilmelidir.
4. ASM’lere gereksiz hasta yığılmalarını önlemek, bulaş ortamının oluşmasını azaltmak amacıyla randevu sistemi aktif kullanılmalıdır.
5. ASM hizmetlerin aşı, izlem gibi koruyucu hizmetlerle diğer hizmetlerin ayrı zamanda verilmesi için fiilen uygulanan yöntemin yasal düzenleme haline getirilmelidir.
6. ASM’lerde halen uygulanan triaj, olası vakaların ayrı bir mekânda muayenesi gibi bu dönemde başlatılan birçok fiili uygulamanın devam ettirilmesi uygun olacaktır.
7. Hastalarımızın sürekli olarak kullanmaları gereken ilaç raporlarının uzatılması yerine, raporlu ilaçların hekime başvurmadan eczaneler üzerinden alınması için kalıcı bir düzenleme yapılması ASM’lere gereksiz hasta başvurularının azaltacaktır.
8. Sağlık çalışanlarının salgına karşı sürdürdüğü mücadele, yaşamına mal olsa da soluksuz devam etmektedir. Toplumun sağlığını, yaşamını korumak amacıyla bedeli ne olursa olsun sürdürülen sağlık hizmetinin, parayla alınıp satılan bir hizmet olmadığı fikrinin, hükümet ve kamuoyu tarafından anlaşılmasını bekliyoruz. Hükümeti, sağlık hizmetlerini piyasalaştıran politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz.
9. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygun ve iyi mekânlarda verilmesinden, koruyucu hizmetlerinin önemine, toplumun her kesimine eşit ve ücretsiz, kamu eliyle sunulmasından, halkın her kesimiyle, sağlık çalışanları ve onların temsilcileriyle birlikte yönetilmesine kadar birçok gereksinim, yaşadığımız pandemi süreciyle ortaya çıkmıştır.

Toplantıda 25 Mayıs 2020 tarihinde, İstanbul’da hizmet veren aile hekimleriyle, pandeminin yeni sürecini, sorunları, görüş ve önerileri konuşmak üzere elektronik ortamda toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!