Ek Ödeme Adaletsizliğine Karşı Göztepe EAH’de Basın Açıklaması Yapıldı


  • Haziran 04, 2020
  • 517

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin, performans sistemi baz alınarak adaletsiz biçimde yapılmasına karşı İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası (İTO), Devrimci Sağlık-İş, SES İstanbul Şubeleri ve TÜM RAD-DER tarafından yapılan etkinlikler sürüyor.
Son olarak, 3 Haziran 2020, Çarşamba günü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında Odamızı İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez ile İTO Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç temsil etti.
3 Haziran 2020, Çarşamba günü 12.30’da başhekimlik binası önünde fiziksel mesafeyi gözeterek bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları “Performans Adaletsizliğine Son. Herkese Temel Ücret. Katıl Değiştirelim” pankartı açtılar, ardından alkışlarla, yaşanan adaletsizliği protesto ettiler.

Basın açıklamasında İstanbul Tabip Odası adına söz alan Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç; sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu ve yapılan adaletsizliğin kabul edilemeyeceğini söyledi. İstanbul Tabip Odası olarak “Adalet Olmadan Tababet Olmaz!" diyerek uzun zamandır adalet çağrısı yapan bir Oda’nın üyeleri olan hekimlerin, çalışma arkadaşlarının yaşadığı bu uygulamaya sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirtti. “Pandemiyi fırsata çeviren zihniyetin vaatlerine ve alkışlarına değil verilen sözlerin tutulmasına ihtiyacımız var ve ben de şimdi bütün çalışma arkadaşlarımızın emeğini Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası adına huzurlarınızda alkışlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.


Bu HABERİ Paylaş!