Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu


  • Haziran 18, 2020
  • 1967

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 2015 yılında yapılan düzenleme ile “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin” kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir” kuralı getirilmiştir.

Bu düzenleme ile emekli hekimler arasında ayrımcılık yaratılmıştır. Türk Tabipleri Birliği emekliler arasında ayrım yapan bu düzenlemenin iptalini istemiş, Danıştay Dairesi açılan bu davayı reddetmiş, bunun üzerine temyiz yoluna başvurulmuştur.

İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz incelemesinde ilgili değişikliği hukuka aykırı bulmuştur. Bu kararla birlikte emekli olan hekimler yaş sınırı olmaksızın planlamadan bağımsız biçimde tüm özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kadro dışı geçici çalışma hakkına sahip olmuştur. Saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Karar için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!