Aile Hekimliği Ek Ödemesi Covid 19 Hastasının Çokluğuna Bağlandı! Çok Hasta - Tam Ücret


  • Eylül 06, 2020
  • 17477

Sağlık Bakanlığı 5 Eylül 2020 tarihli Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Aile hekimliği çalışanlarına 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme ve 1 Haziran 2020 tarihinden itibarende covid 19 hastası veya temaslı oldukları sürece ücretlerinden kesinti yapılmayacağını açıklamıştır.

Büyük bir algı operasyonu ile bütün basın, yayın organları kullanılarak kamuoyuna, sağlık çalışanlarına hakettikleri desteği ve ücreti verdiklerini söylerken, bu açıklama altı aylık pandemi süresince, hiçbir ücret ve iyileştirme yapmadıklarının, hasta olunduğunda ücretlerine bile göz dikildiğinin itirafı olmuştur.

50 binin üzerinde aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli pandemi sürecinde sahipsiz bırakılmış, birinci basamak sağlık çalışanlarına tükenmişlik duygusu yaşatılmış, Sağlık Bakanlığı’nca Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) pandemiye yönelik hiçbir önlem alınmadığı gibi, kişisel koruyucu ekipman, dezenfektan gibi gereksinimleri çok büyük oranda sağlık çalışanlarının kendi girişimleriyle edinilmiştir.

Pandemi süreci sağlık sistemlerinin içinde bulunduğu sorunları görünür hale getirmiş, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal olması ve genel bütçeden finanse edilmesi, ASM’ lerin bölge ve nüfus tabanlı olarak düzenlenmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin bütüncül, kişiye ve topluma dönük olması gerekliliği bir defa daha ortaya çıkmıştır.

Covid 19 hastası çok olana, çok izlem yapana, kişi sayısına göre ödemenin yapılması, iyi hekimlik anlayışımız ile bağdaşmayan performans uygulaması kabul edilebilir bir yöntem değildir. Aylardır koruyucu sağlık hizmetlerinde kendilerine düşen görevi gereği gibi yerine getirmeye çalışan, hiçbir karşılık beklemeden, hastalanmayı ve hatta ölümü göze alarak halkın sağlığını önceleyen, emek harcayan, aile hekimliği çalışanlarına ek ödeme vermeyi performansa bağlayan, sınır ve süre koyan Sağlık Bakanlığını onaylamamız düşünülemez.

Haziran ayı öncesi hasta olanları, Ağustos ayı öncesi koruyucu sağlık hizmetlerini ve çalışmaları yok sayan, Covid 19 hastalığını meslek hastalığı olarak kabul etmeyen, performans ücreti ile herşeyi yaptırabileceğini düşünen bu anlayışın karşısında hekimlik değerlerimiz duracaktır.

Sağlık Bakanlığı'ndan bugüne kadar beklenti içine girmeden görevlerini yerine getiren aile hekimliği çalışanları için yapılan düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesini, bütün hekim ve sağlık çalışanlarımızın çalışma ve emeklerinin karşılığının hiçbir şart ileri sürülmeden eşit ve adaletli bir şekilde ödenmesini talep ediyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!