Basın Açıklamasına Çağrı: Heybeliada Sanatoryumu Bir Sağlık Kurumudur ve Öyle Kalmalıdır


  • Eylül 11, 2020
  • 2841

Değerli Meslektaşlarımız,

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında çok ciddi bir sağlık sorunu olan tüberküloza karşı verdiğimiz mücadelenin sembol kuruluşu Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi ve gelen tepkiler sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Pandemi hastanesi olarak açılması şartıyla bina ve araziyi Sağlık Bakanlığı’na iade edebilecekleri” yönündeki açıklamasıyla gelişen süreci dikkatle izlemekteyiz.

Tartışmaların ilk gününden itibaren dile getirdiğimiz gibi Heybeliada Sanatoryumu bir sağlık kuruluşu olarak yeniden yapılandırılmalı ve günümüzün en büyük sağlık sorunu olan COVID-19 pandemisi için kullanıma açılmalıdır. Hiç azımsanmayacak bir nüfusa sahip Adalar halkının ve yakın çevresinin vakalarının izolasyonu ve tedavileri burada yapılabilir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonunu ağır geçiren bireylerde akciğer fibrozisi geliştiği ve bu hastaların kronik akciğer hastası olacağı da bilinmektedir. Akut dönemde olduğu kadar kronik hastalık döneminde de yerleşim yerinin bol oksijenli havasıyla tedaviye çok katkısı olacaktır.

Pandemi geçtiğinde de Adalar halkının deniz trafiğini olumsuz etkileyen koşullarda sağlık kuruluşlarına ulaşımında yaşayacağı zorlukları önleyecektir. Bir kısmının Sağlık Müzesi olması ile de tüberküloz mücadelesi kahramanlarına vefa borcumuzu ödememizi sağlayacaktır.

Konuyla ilgili öneri ve taleplerimizi dile getirmek üzere 12 Eylül 2020, Cumartesi günü 13.00’de Heybeliada Sanatoryumu önünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

Siz değerli basın mensuplarının katılımını bekleriz.

İSTANBUL TABİP ODASI
TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU


Buluşma: 12.30, Heybeliada İskelesi
Basın Açıklaması: 13.00, Heybeliada Sanatoryumu önü


Bu HABERİ Paylaş!