Aile Hekimliği Yerleştirmelerinde Yaşanan Sorunlarla İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne Yazı Gönderildi


  • Ekim 07, 2020
  • 9655

Aile Hekimliği 125. Ek Tercih ve Yerleştirme işlemleri sürecinde yaşanan usul hataları ve bu durumun yarattığı mağduriyetlerle ilgili Odamıza yapılan başvurular üzerine konuyu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir yazıyla ilettik.

6 Ekim 2020 tarihinde gönderdiğimiz yazıda “125. Ek Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin COVID-19 pandemisine rağmen tek oturum halinde, mola vermeksizin ve saatler sürecek şekilde yapıldığı, yerleştirme işlemleri için salonun usulüne uygun düzenlenmediği, salonda LCD ekran olduğu halde bu ekrandan sadece hekimlerin isimlerinin yayınlandığı, boş durumdaki yerlerin LCD ekrandan hekimlere gösterilmediği, bilgi akışı sağlanmadığı için pek çok hekimin boş yerleri takip edemediği, bu duruma itiraz eden hekimlere ‘bunu takip etmek sizin işiniz’ denildiği, kimi hekimlerin puanları yeterli olduğu halde hangi birimin boş olduğunu göremedikleri için tercihte bulunamadıkları ve yerleştirilemedikleri belirtildi ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımların atılması” istendi.

Aynı yazıda yaşanan usul hataları sebebiyle bazı hekimlerin ek tercih ve yerleştirme hakkını kullanamadığı belirtildi ve yerleştirmenin Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri Usul ve Esasları başlıklı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü talimatına uygun yapılması ve ilgili hekimlere yeniden tercih hakkı sağlanması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Tabip Odası olarak konunun takipçisi olacağımızı meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!