İstanbul’da Aile Hekimlerinin Takip Ettiği Covid-19 Vakalarında Artış İki Katına Çıktı


  • Ekim 27, 2020
  • 8056

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu, 19 Ekim 2020 tarihinde elektronik ortamda toplanarak ağırlıklı olarak Covid-19 pandemi durumunu değerlendirdi.

Komisyon Eş Başkanı Dr. Hakkan Hekimoğlu’nun yönettiği toplantıya, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Doğan Eroğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Emrah Kırımlı, Pandemide gelinen aşamayı değerlendirmek için Aile Hekimlerinin katıldığı Ekim ayı ikinci anket sonuçlarını değerlendirdi. Covid-19 salgınının ülke genelinde yayılım hızının arttığı, katılımcıların da İstanbul’da çalıştıkları bölgelerde PCR + vaka ve temaslı sayıların arttığını dile getirdiklerini belirtti.

Komisyon üyelerimizce, görev yaptıkları bölgelerdeki Covid-19 vaka ve temaslıların artışı, sağlık çalışanlarının hastalık durumları değerlendirilerek, alınacak önlemler görüşüldü.

Aile hekimlerine her iki yılda bir yinelenen sözleşme dönemleri öncesi, TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından; aile hekimlerinin sözleşme taleplerini belirledikleri, bu nedenle bu yıl sonunda bitecek aile hekimi sözleşmeleri için, taleplerin oluşturulması amacıyla çalışma başlatılması kararlaştırıldı. Söz konusu çalışma sonucu hazırlanacak olan raporun, planlanan ilk TTB Aile Hekimleri Kolu toplantısında değerlendireceği bilgisi paylaşıldı.

Pandemi nedeniyle bir süre daha yüz yüze toplantı yapılamayacağı, komisyonun rutin toplantılarının ve diğer komisyon ve kurullarla yapacağı toplantıların elektronik ortamda yapılması uygun görüldü.

 

aile-hekimligi-toplanti-haberi


Bu HABERİ Paylaş!