Covid-19 Mikrobiyolojik Tanısında Güncel Yaklaşımlar Web Semineri Gerçekleştirildi


  • Ocak 08, 2021
  • 1897

İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen “COVID-19 Mikrobiyolojik Tanısında Güncel Yaklaşımlar” başlıklı web seminer 7 Ocak 2021, Perşembe günü gerçekleştirildi.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yoğun ilgisiyle karşılanan web seminerde COVID-19 mikrobiyolojik tanısında güncel gelişmeler ele alındı, tanı testleri ve klinik uygulanmaları ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Web seminer’in moderatörlüğünü İTO Covid İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu yaparken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Aygün konuşmacı oldu.

Daha önce düzenlemiş olduğumuz tüm web seminerleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

İşletmelerde Pandemi Önlemleri İzlem ve Değerlendirmeler

COVID-19 ve Filyasyon Çalışmaları

İşyerinde Pandemi Yönetimi (COVID-19 Örneğinde)

COVID-19 ve Aşı Çalışmaları

Dünya, Türkiye ve İstanbul'da Güncel Durum - COVID-19 Tedavisinde Güncel Gelişmeler

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Ruh Sağlığı | Prof. Dr. Raşit Tükel

Her Yönüyle COVID 19 Virüsü ve Önümüzdeki Dönem | Prof. Dr. Selim Badur

Covid-19 Pandemisi Sürecinde İstanbul Tabip Odası | Dr. Pınar Saip

PANEL | COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler

Covid-19 Pandemisinde Birinci Basamak | Doç. Dr. Süda Tekin - Uzm. Dr. Emrah Kırımlı

Covid-19 Pandemisinde Acillerin Durumu | Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

COVID-19 Pandemisine Epidemiyolojik Yaklaşım ve Tanı Testleri | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Koronavirüs Ve Solunum Yolu Hastalığı Yapan Virüslere Yaklaşım - Doç. Dr. Süda Tekin


Bu HABERİ Paylaş!