Sağlık Çalışanları Soruyor: Ek Ödeme Nerede?


  • Ocak 12, 2021
  • 3289

Covid-19 pandemisine karşı zorlu bir mücadele yürüten sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara yapılmayan ek ödemeler eklendi. Kasım ve Aralık ayı maaşlarını eksik alan sağlık çalışanları son günlerde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla “Ek Ödemeler Nerede?” diye sordu.

Son olarak 12 Ocak 2021, Salı günü 13.00’de İstanbul Tabip Odası (İTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Etkinliğe DİSK Devrimci Sağlık-İş Sendikası da destek verdi.

Basın açıklamasına hekim ve sağlık çalışanlarının yanı sıra İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Murat Ekmez, Dr. Recep Koç, İTO Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan, SES Şişli Şube Eşbaşkanları Fadime Kavak ve Abuzer Aslan katıldı.

“Hakkınız Ödenmez Dediler, Ödemediler” yazılı pankart açılan etkinlikte ilk konuşmayı Abuzer Aslan yaptı ve şunları söyledi: “Pandeminin başından beri toplum sağlığını korumak için mücadele veriyoruz. Ancak bir yandan da emeğimizin karşılığını alabilmenin mücadelesini de vermek zorunda kalıyoruz.” Sağlık çalışanlarına performansa dayalı ek ödeme yapılması sebebiyle belirsiz, güvencesiz ücretlere mecbur bırakıldıklarını, oysa insanca yaşamaya yetecek, emekliliğe de yansıyacak temel ücret istediklerini ifade eden Abuzer Aslan Kasım ve Aralık ayında yapılmayan ek ödemelerin durumuyla ilgili de Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini belirtti.

Ardından İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez konuştu ve şunları dile getirdi: “Yüzlerce meslektaşımızı, binlerce yurttaşımızı yitirdiğimiz bu pandemi döneminde, hastane önlerinde eylem yapmak zorunda bırakan sağlık yöneticileri bu durumdan utanç duymalılar. Pandemiye karşı canla başla mücadele yürüten sağlık emekçileri 20 günü aşkın süredir ek ödemelerini alamamış durumda. Adının ek ödeme olduğuna bakmayın aslında bu ücretler aylık gelirimizin büyük bölümünü oluşturmakta. Sağlık emekçilerinin fedakarlığıyla her gün övünen Sağlık Bakanlığı ve iktidar hiçbir açıklama gereği dahi duymadan maaşları ödemiyor. Sağlık emekçileri de dahil olmak üzere bütün toplum bu iktidar döneminde yoksullaştı. Ek ödeme alamadığı için kirasını ödeyemeyen, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan arkadaşlarımız var. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Ek ödeme başlı başına adaletsiz bir ödeme biçimi. Bizler aydan aya değişen, belirsiz, güvencesiz bir gelire mahkum edilmek istemiyoruz. Bilinsin ki biz verdiklerine razı olmayacağız, hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

Konuşmaların ardından ortak basın metnini Taksim EAH SES işyeri temsilcisi Hemşire Handan Mısıroğlu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada şunlar dile getirildi: “Hakkınız ödenemez dediniz, 2021 yılı sağlık emekçilerinin yılı olsun dediniz, ama vaat ettiğiniz ek ödemeleri bile sağlık hizmetinin tüm bileşenlerine adil ve eşit bir şekilde bile dağıtamadınız. Bugün Türkiye’de sağlık ve emekçileri ‘Kasım ayı ek ödemeleri nerede?’ diye soruyorlar. Sorularına verilen cevap ise ‘hastanemizin performansa dayalı ek ödeme ücretlerinin hesaplanması için Sağlık Bakanlığı’nın EKOBS sistemini aktif hale getirmesi ve tüm ülke genelinde yayınlanacak ek ödeme genelgesi beklenmektedir’.

Biz izinsiz, dinlenmeksizin her zaman canımız pahasına aktif bir şekilde görevlerimizin başındayız. Masa başındaki Sağlık Bakanlığı bürokratlarına sesleniyoruz sıcak koltuklarınızdan ödeme emri genelgesi hazırlamak için neyi ya da kimi bekliyorsunuz? Şüpheli TUİK verileriyle, manuple edilen enflasyon oranlarıyla ve giderek artan vergi dilimleriyle, yandaş sendikayla oynadığınız orta oyunu sonucu belirlediğiniz TİS zamlarıyla yoksullaştırdığınız ve 50TL’ye dahi muhtaç bıraktığınız sağlık emekçileri, sadaka değil tulumlarından akan terlerinin, koruyucu gözlüklerinde biriken buğunun, topuklarındaki sızının hakkını istiyorlar. Acilen ve derhal Kasım ayı ek ödemesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve sağlık emekçilerinin mağduriyeti giderilmelidir.”

Etkinlikte son konuşmayı yapan İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu şunları söyledi: “Bir süredir çeşitli hastanelerde eylemler yaparak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Dün gece alelacele bir genelge yayınlandı. Genelgeyi okuyunca bizimle alay edildiğini düşündük. Tavandan verileceği söylenen ama verilmeyen ödemelerle ilgili bir genelgeyle karşılaştık. Bu büyük bir yalan. Ek ödeme diye konuşulan aslında maaşımızın önemli bir parçası. Biz lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz. Bizi oyalamalarına izin vermeyeceğiz. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!