Sağlık Çalışanlarından Ortak Basın Açıklamaları: Güvenceli Tek Ücret


  • Ocak 15, 2021
  • 5189

Ek ödemelerin 20 günü aşkın süredir yapılmaması, yetersiz maaş zammına karşı sağlık çalışanlarının tepkileri sürüyor. Son olarak 15 Ocak 2021, Cuma günü İstanbul Tabip Odası (İTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından Kartal’da ve Bakırköy’de ortak basın açıklamaları gerçekleştirildi.

SES Anadolu Şube ve İTO’nun düzenlediği Kartal’daki açıklama Dr. Lütfi Kırdar EAH önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe hekimler ve sağlık çalışanlarının yanı sıra İTO Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç, Ses Anadolu Şube Eşbaşkanı Nurdan Gürer, Ses Anadolu Şube Örgütlenme Sekreteri Edibe Aşık, Devrimci Sağlık-iş Genel Sekreteri Erdoğan Demir katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Nurdan Gürer; canını dişine takarak fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin hor görüldüğünü, verilen % 3,5 oranındaki zammın kabul edilemez olduğunu vurguladı ve performansa dayalı, miktarı, ne zaman ödeneceği belirsiz ücretler değil, insanca yaşamaya yetecek güvenceli, temel ücret istediklerini belirtti.

Dr. Süheyla Ağkoç yaptığı konuşmada pandemi sürecinin başından beri fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin önce alkışlandığını sonra görmezden gelindiğini dile getirdi ve şunları söyledi: “Bizlere hakkınız ödenmez dediler ve gerçekten de ödemediler. Ek ödemelerin akıbeti belirsizken şimdi de yönetmeliklere bağladılar. İstanbul Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri, sendikaları olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ve performans sistemine karşıyız. Emeğimizin karşılığı olan, insanca yaşamamıza yetecek güvenceli ücret istiyoruz.” Dr. Ağkoç konuşmasında SES yönetici ve üyelerinin basın açıklamasının duyurusunu yaparken güvenlik personelince ablukaya alınmasının, hastane yönetiminin engelleme çabalarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve “Haklarımız için mücadeleye her ne olursa olsun devam edeceğiz. Bilinsin ki zorba yöneticiler gider, sağlık çalışanları kalır” dedi.
Konuşmaların ardından ortak basın metnini Edibe Aşık kamuoyuyla paylaştı.

SES Bakırköy Şube ve İTO’nun düzenlediği bir diğer basın açıklaması ise İl Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Ek Binası önünde yapıldı. Açıklamaya sağlık çalışanlarının yanı sıra İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Öztürk, SES Bakırköy Şube Eşbaşkanları Hatip Şengül ve Nezahat Altunsoy katıldı.

Dr. Osman Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada siyasi iktidarın pandeminin başından beri yürüttüğü yetersiz ve yanlış politikalar yüzünden yüzlerce sağlık çalışanının, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini vurguladı. Dr. Osman Öztürk, canı pahasına toplum sağlığını korumak için çalışan sağlık emekçilerinin belirsiz, güvencesiz bir gelire mahkum edilmeye çalışıldığını belirterek “İstanbul Tabip Odası olarak yıllardır söylediğimiz gibi performans sağlığa zararlıdır. Sağlık çalışanlarına performansa dayalı, belirsiz, güvencesiz verilen ödemeler son 1 aydır hiç yapılmıyor. Biz hakkımız olanı istiyoruz, haklarımızı alana dek de mücadeleye devam edeceğiz.”

Etkinlikte ortak basın açıklamasını Hatip Şengül kamuoyuyla paylaştı.

Basın açıklamasında şunlar dile getirildi:

“…Dünyanın gündemi pandemi iken sağlığa ayrılan bütçede de sınıfta kaldınız. Pandeminin yarattığı kaos yetmezmiş gibi biz emekçilerin ücretlerinden, sağlık emekçilerinin ek ödemelerinden tasarruf etmeye çalıştınız. Bir çok kamu kurumu esnek, uzaktan çalışırken bizler ek mesailer yaparak sırtladık bu süreci. Evet bizler yorulduk ama sadece salgınla baş etmeye çalışmaktan değil, bizleri değersiz hissettirdiğiniz politikalarınızdan yorulduk. Yönetemediğiniz durumun çalışma arkadaşlarımızı hergün aramızdan almasından, bu ay ne kadar alırız, alacak mıyız, almayacak mıyız gibi düşünmekten, yakınlarımıza bulaştırma kaygısından, sizlerin bizi korumak adına gerekli ve önemli adımlar atmamanızdan yorulduk. Bizden kısılan ücretleri hesaplamaya çalışırken gösterdiğiniz performansı pandemiyi yönetmekte de gösterseydiniz şu an birçok arkadaşımız aramızda olabilirdi.

Şüpheli TÜİK verileri ile manüple edilen enflasyon oranlarıyla, giderek artan vergi dilimleri ile iyice yoksullaşırken istenilen sadaka değil tulumlardan akan terin, gözlüklerde biriken buğunun, topuklardaki sızının, sırt ağrılarının, yakınlarımıza duyduğumuz hasretin, bozulan ruh sağlığımızın hakkını istiyoruz. Bizler; meslek örgütlerimize, sendikamıza kulaklarınızı tıkasanızda, Sağlık bakanlığı bizi duymamakta, görmemekte ısrarcı olmaya devam etse de taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz...”

Basın metni için tıklayınız.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

 

 İl Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Ek Binası 


Bu HABERİ Paylaş!