Basın Açıklaması: Aile Hekimleri Bodrum Katlarında, Hemşiresiz Aşı Yapmaya Zorlanıyor


  • Ocak 20, 2021
  • 4215

İstanbul Tabip Odası (İTO) bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) yetersiz, uygun olmayan binalarda, yardımcı sağlık çalışanlarından yoksun çalışmak zorunda bırakılmasına dikkat çekmek, taleplerimizi dile getirmek üzere bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması 19 Ocak 2021, Salı günü 12.30’da hemşire eksiğiyle çalışmak zorunda bırakılan Esenyurt 44 Nolu ASM önünde yapıldı.

Açıklamaya 44 Nolu ASM’de ve bölgedeki diğer ASM’lerde görevli hekimler ve sağlık çalışanları ile İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO YK Üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Recep Koç, İTO Silivri Bölge Temsilcisi Dr. Fethi Bozçalı, İTO Aile Hekimleri Komisyonu üyeleri, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Gürsel Özer, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri katıldı.

Açıklamada “Her aile hekimine hemşire istiyoruz”, “Ya hep hep birlikte ya hiçbirimiz” pankartları açıldı ve “Aile hekimleri bodrum katlarında, hemşiresiz aşı yapmaya zorlanıyor”, “ASM'lerde personel eksikliğine son” dövizleri taşındı. Polisin ASM önünde aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Dr. Fethi Bozçalı’nın kolaylaştırıcılığında yapılan basın açıklamasında ilk konuşmayı yapan Dr. Pınar Saip aşılama ve diğer sağlık hizmetlerini yerine getirebilmesi için aile sağlığı merkezlerinin altyapısının iyileştirilmesi, hemşire açığının giderilmesi gerektiğini vurguladı ve eksikliklerle ilgili sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Dr. Recep Koç da yaptığı konuşmada İstanbul’da pandemi dolayısıyla bugüne dek 2 aile hekiminin yaşamını yitirdiğini, aile hekimlerinin %’15’inin hemşiresiz çalışmak zorunda bırakıldığını, olumsuz bina koşulları ve birçok yetersizliğin sağlık çalışanlarının yaşamını tehdit ettiğini, halkın yeterli sağlık hizmeti almasını engellediğini söyledi.

Konuşmalar sonrasında İTO Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi Dr. Saffet Ercan basın metnini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Bulaşıcı hastalık ve salgınlar, toplumun sağlığını ölümcül düzeyde tehdit ettiğinden, Covid-19 pandemisi, parçalanmış hale getirilen birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar değerli olduğunu bizlere göstermiş oldu. Ayrımsız, ulaşılabilir, bölge ve nüfus tabanlı, bulaşın kaynağını sınırlandıracak deneyimli, birikimli ve yeterli sayıda sağlık çalışanı ekipleri eliyle, bütüncül olarak birinci basamak sağlık kurumlarında sunulmasının gerekliliği böylece bir defa daha anlaşıldı.

Toplumun ve sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık hakları için mücadele etmeye, kamu tarafından sağlanan binalarda, yeterli sayıda insan gücüyle hizmet veren güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmeti talebimizi yineliyor, bunun için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Açıklama sonrasında İTO heyeti 44 Nolu ASM binası koşullarını yerinde görmek amacılya binada incelemede bulundu.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!