Koronavirüs Salgınında İstanbul’da Filyasyon Çalışmaları Raporu Basın Toplantısıyla Açıklandı


  • Ocak 26, 2021
  • 3567

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu ile İTO Halk Sağlığı ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan “Koronavirüs Salgınında İstanbul’da Filyasyon Çalışmaları” başlıklı rapor düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ve İTO Halk Sağlığı ve Çevre Komisyonu üyesi Dr. Deniz Mardin katıldı.

Toplantı Dr. Pınar Saip’in konuşmasıyla başladı. Dr. Saip şunları söyledi: “Covid-19 salgını sürecinde filyasyon ekipleri büyük bir özveriyle çalıştılar. Başından beri söylediğimiz gibi bu salgın önlenebilir bir hastalık ve bu mücadelenin en önemli ayağı birinci basamak. Ancak maalesef Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında birinci basamak sağlık hizmetleri parçalanmış durumda. Bugün aile hekimliği sistemiyle ilçe sağlık müdürlükleri, filyasyon ekipleri birbirlerinden kopuk vaziyette bu süreci yürütmeye çalışıyorlar. Oysa Sosyalizasyon Yasası uygulanırken bölge tabanlı, bütünlüklü bir şekilde topluma sağlık hizmeti verilmekteydi. Salgınla mücadelede şimdi aşılama noktasına geldik. Siyasi iktidardan beklentimiz bu süreci açık, şeffaf, öngörülebilir şekilde, birinci basamağın her türlü sorununu gözeterek yönetmesi.”

İTO Halk Sağlığı ve Çevre Komisyonu adına konuşan Dr. Deniz Mardin ise raporun hazırlanış sürecini ve raporda öne çıkan başlıkları şöyle özetledi: “Raporun hazırlığında özellikle İstanbul’un farklı ilçelerinden veriler alarak bir çalışma yürüttük. Sahada çalışan sağlık çalışanlarıyla 2 odak grup halinde görüşmeler yaptık. Buradan çıkan verileri analiz ederek raporlaştırdık. Bazı ilçelerde filyasyon ekiplerinin yarıya yakınında dişhekimi arkadaşlarımız çalışıyor ve esasında aşı süreci başladığından beri kendi uzmanlıkları dışında bir alanda çalışmaya zorlanmış durumdalar ve kaygılılar. Bir diğer önemli sorun evlere sağlık hizmeti götürülürken, merdiven boşluklarında, uygun olmayan mekanlarda örnekler alınması. On iki saat üzerine çıkan çalışma saatleri, yemek, dinlenme gibi olanaklardan yoksun çalışmaları da sağlık çalışanlarına büyük zorluklar yaşatıyor. Çalışan sağlığı ve güvenliği açısından da sorunlar mevcut. Hazırladığımız raporda çalışma saatlerinin çalışanların güvenliği gözetilerek düzenlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca gebe ve kronik hastalıkları olan sağlık çalışanları var. Bu kişilerin sahada çalışmaları son derece riskli. Sağlık Bakanlığı tarafından daha açıklayıcı metinler oluşturulmasına ihtiyaç var. Vatandaşların kaygı ve sorularını cevaplamakta kullanılacak referans metinlere ihtiyaç var. Salgınla mücadelede sağlık birimleri, kurumları arasında tam bir işbirliği gerekiyor. Bunu sağlayacak olan da merkezden koordinasyondur. Aynı zamanda filyasyon ekiplerinin ilgili uzmanlık dallarında hekimlerle desteklenmesine ihtiyaç var. Umuyoruz aşı süreci yürütülürken bu sorunlar giderilebilir.”

Ardından “Koronavirüs Sürecinde İstanbul’da Filyasyon Çalışmaları” başlıklı raporu İTO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu basınla paylaştı.

Raporu indirmek için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!