TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı


  • Ocak 29, 2021
  • 4198

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” sonuçlarını 28 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Halis Yerlikaya, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ve kol üyesi aile hekimleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Sibel Uyan, TTB Aile Hekimliği Kolu olarak salgının birinci basamak sağlık hizmetlerindeki durumunu ortaya koymayı ve salgınla mücadeleye katkı sunmayı hedeflediklerini belirtip bugüne kadarki anket çalışmalarının sonuçlarını hatırlattı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı “Aile Hekimliği Pandemi Anketi” çalışmasının salgınla mücadelede taşıdığı değerden bahsederken, özellikle de aşılamanın başlaması ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetinin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çekti.

Dr. Kazım Doğan Eroğulları TTB’nin tüm kol ve çalışma gruplarında yürütülen çalışmalarıyla büyük bir örgüt olduğunu, toplumdaki güveni de bu çalışmalarıyla sağladığını ifade etti. Eroğulları, salgınla mücadelede TTB’nin ısrarla vurguladığı sorunların ve önerilerin yeterince dikkate alınmamasını da eleştirdi.

“Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” sonuçlarını ise Dr. Emrah Kırımlı paylaştı. 69 ilden 997 aile hekiminden alınan verilere göre;

  • Aile hekimi başına düşen PCR+ hasta sayısı ortalaması 3,95’e, izlemde olan hasta sayısı ortalaması 8,18’e düştü. Günlük yeni hasta sayısı ortalaması gerilemiş olsa da, 9511 gibi yüksek bir ortalamada seyretti.
  • Aile hekimlerinin %95’i vakaları ve temaslıları telefonla izlem oranının azaldığını bildirdi. Büyük kentlerin hemen hepsinde vakalar, dörtte biri oranına geriledi.
  • Vaka sayısı/temaslı hasta sayısı uzun zamandır 1/3 olan oran, 1/1’e düştü. Bu, filyasyon çalışmalarında sorunlar yaşandığını gösterdi.
  • Aile hekimlerinin %70’i hafta sonları dahil izlemler yapmasına ve okul aşıları, ehliyet ve askerlik muayeneleri, evlilik raporları gibi ek görevleri yürütmesine karşın %20’si ek ödeme almadığını aktardı.
  • Aile sağlığı merkezlerinde COVID-19 geçiren sağlık çalışanı oranı aralık ayındaki %68’lik seyrini aynen sürdürdü. Her 7 aile hekiminden 1’i COVID-19 geçirdi.
  • Aile hekimlerinin sadece %15’i soğuk zincirin sürdürülebilir, bekleme alanlarının aşılamaya uygun olduğunu söyledi. Çalışan sayısının yeterliliğine ise ancak yarıya yakını “Evet” yanıtı verebildi. Her 4 birimden 1’inde ebe ve hemşire, her 10 birimden 1’inde doktor yok.
  • Aile sağlığı merkezlerinde bir günde 20’den fazla aşı yapabileceğini söyleyenlerin oranı %27’de kaldı. Bulaş riskini artırmama çabası, zatürre aşısı bitince çıkan kavgalar, sağlık emekçilerine dönük şiddet gibi sebepler aşılama sayısının düşmesine sebep oldu.

Dr. Emrah Kırımlı “Sağlık Bakanlığı, 'Aşıla' isimli aplikasyon getirdi. Ancak  uygulamadaki karışıklıklar nedeniyle kişilerin nerede olduğunu, aşılanıp aşılanmadığını takip edemiyoruz. Varmış gibi olan bu uygulama nedeniyle yine kişileri tekrar aramak zorunda kalıyoruz” diyerek sunumunu bitirirken; Dr. Sibel Uyan da çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkatle ele alınması taleplerini yineledi.

Basın toplantısının kapanışını ise Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Aşılama hızı düşerken toplumsal bağışıklığın nasıl sağlanacağı, aşı miktarları ve aşı seçenekleri, Sağlık Bakanlığı’nın ve hükümetin şeffaf olmaması, birinci basamağın sınırlılıkları, halen aşılanamayan sağlık çalışanları gibi sorun başlıklarını sıralayan Korur Fincancı, “Bize düşen görev, meslek örgütü olarak yanıtları verecek çalışmaları güçlendirmek” diyerek toplantıyı noktaladı.

Sunumun tamamı için tıklayın.

Raporun tamamı için tıklayın.


Bu HABERİ Paylaş!