'Kişisel Veri' Nedir?


  • Şubat 11, 2021
  • 1672

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir:

• Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri
• Ailevi, sosyal, ekonomik geçmiş
• TC kimlik no, telefon numarası,
• Özgeçmiş bilgileri,
• Fotoğraf, görüntü, ses kayıtları
• Parmaz izi vs.


Bu HABERİ Paylaş!