'Özel Nitelikli Kişisel Veri' Ne Demektir?


  • Şubat 11, 2021
  • 1452

Kişilerin diğer bilgilerine nazaran daha yüksek bir korumaya tabi kılınan;

• ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
• kılık ve kıyafeti,
• dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
• sağlığı ve cinsel hayatı,
• ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri,
• biyometrik ve genetik verileri

özel nitelikli kişisel veridir.


Bu HABERİ Paylaş!