Hangi İşlemler 6698 Sayılı Kanun Kapsamındadır?


  • Şubat 11, 2021
  • 1695

6698 sayılı Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Muayenehanede sayılan biçimlerde veri işlenmemesi, örneğin sadece kâğıt şeklinde hasta dosyası tutulması halinde, 6698 sayılı Kanun uygulanmaz. Bu halde kişisel verileri genel hükümler çerçevesinde korumak gerekir.


Bu HABERİ Paylaş!