'Kişisel Verilerin İşlenmesi' Ne Demektir?


  • Şubat 12, 2021
  • 1302

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla;

• elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
• değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
• aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi

gibi, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.


Bu HABERİ Paylaş!