‘Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ İçin De Aynı Kurallar Geçerli Midir?


  • Şubat 12, 2021
  • 710

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişiler veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ancak, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından;

• kamu sağlığının korunması,
• koruyucu hekimlik,
• tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla

ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması da şarttır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarih, 2018/10 sayılı kararı için bakınız; https://kisiselveri.saglik.gov.tr/TR,55774/31012018-tarihli-ve-201810-sayili-karar-ozel-nitelikli-kisisel-verilere-yonelik-yeterli-onlemler.html


Bu HABERİ Paylaş!