‘Aydınlatma Yükümlülüğü’ Nasıl Yerine Getirilir?


  • Şubat 12, 2021
  • 1007

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, verileri işlenecek kişilere;

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• İşlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
• Verileri işlenen kişilerin hakları

konularında bilgi vermekle yükümlüdür.


Bu HABERİ Paylaş!