Verileri İşlenen İlgililer Hangi Taleplerle Başvurabilir?


  • Şubat 12, 2021
  • 792

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. Başvuru, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle yapılabilir. Başvuruda;

• Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi istenebilir.
• Verilerin aktarıldığı kişiler ile verilerin düzeltilmesini isteme hakkının, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi istenebilir.
• Kişi kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir.
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesi talep edilebilir.


Bu HABERİ Paylaş!