Kayıt Olmamanın Yaptırımı Nedir?


  • Şubat 12, 2021
  • 1723

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında, 2021 yılı için 39.337,22-1.966.861,00-TL arasında idari para cezası verilecektir.

Diğer yaptırımlar da şöyledir:

• Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi: 9.834,00-196.686,00-TL
• Veri güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi: 29.503,00–1.966.861,00-TL
• Kurul kararlarının yerine getirilmemesi: 49.171.53-1.966.861,00-TL


Bu HABERİ Paylaş!