‘Veri Envanteri’ Neleri İçermelidir


  • Şubat 12, 2021
  • 2074

Bu envanter, 6698 sayılı Kanun kapsamında işyerinin genel profilinin çıkarılmasına yönelik bir çalışmadır. Envanterde;

• Kişisel veri işleme amaçlarına
• Kişisel veri işleminin hukuki sebebine
• Veri kategorisine
• Kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubuna
• Kişisel verilerin azami saklama süresine
• Yabancı ülkelere aktarım konusuna
• Veri güvenliğine ilişkin tedbirlere

yer verilir.

Yedi başlıkta sayılan bilgileri içermesi koşuluyla düz yazı veya çizelge olarak envanter hazırlanması mümkündür. Envanter, VERBİS’e gönderilmeyecek veya kaydedilmeyecektir. VERBİS’in ilgili bölümlerinin doldurulması sırasında bu bilgilere ihtiyaç duyulacağından, kayıt olmadan önce hazırlanması önerilmektedir. Envanter, rapor olarak veri sorumlusunda kalacak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından talep edilmesi durumunda ibraz edilecektir.

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi için bakınız;
https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/224af10e-ff71-4cc9-9e18-c6c142f8da05.pdf


Bu HABERİ Paylaş!