8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun


  • Mart 05, 2021
  • 3641

YAŞASIN KADINLARIN DAYANIŞMASI

8 Mart 2021Yılın en sevdiğimiz haftası ve bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklediğimiz gün geldi!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların, “kadın hakları” için verdikleri tarihsel mücadeleyi ve başarılarını kutladıkları gündür...

Kadınların, birbirleri için cesaret, kararlılık, dayanışma ve ilham günüdür...

Kadınların, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekme ve harekete geçme günüdür...

Kadınların, kızkardeşlik günüdür...

Kadın dayanışmasının en eğlenceli günüdür...

Kadınların, yaşamlarının her alanında karşılaştıkları eşitsizliğe, haksızlığa ve şiddete karşı el ele ve hep birlikte “dur” deme günüdür...

Bu 8 Mart’ta, dünya kadınlarının COVID-19 pandemisinden kurtulma konusundaki muazzam çabalarını kutluyoruz! Salgınla mücadelede kadınlar, sağlık çalışanları, bakım emekçileri, yaratıcı fikirler ortaya koyanlar, toplumu örgütleyenler ve etkili liderler olarak ön planda. Bu nedenle Birleşmiş Milletler de 2021 yılı Dünya Kadınlar Günü temasını “Liderlikte Kadınlar: COVID-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak” olarak belirledi.

COVID-19 pandemisi kadınların bakım/toplumsal yeniden üretim emeğinin devasa boyutunu bir kez daha ortaya koyduğu kadar, taşıdıkları yükün eşitsiz ve orantısız olduğunu da gösterdi. Erkek şiddeti “gizli” pandemisiyle el ele verip dünya çapında kadınları daha fazla, daha olumsuz olarak etkiledi ve zaten var olan eşitsizlikleri derinleştirdi. Yapılan çalışmalar ne yazık ki toplumsal cinsiyet eşitliğinde son 25 yıldır elde edilen kazanımların yitirilmesine neden olduğunu gösteriyor. Kadınların katılımı ve liderliğinin önünde var olan bariyerlere yenileri ekleniyor.

Kadınlar dünyada sağlık çalışanlarının yüzde 70’ten fazlasını oluşturuyor ve mesleki olarak COVID-19 ile hep en önde mücadele ediyorlar (ILO, 2020). Pandemi ile ağırlıklı uğraşan enfeksiyon, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, mikrobiyoloji, halk sağlığı, aile hekimliği, kadınların yoğun olduğu dallar. Evde ve işte, acilde ve yoğun bakımda, aile sağlık merkezlerinde, her zamankinden daha fazla sorumlulukla baş başa, yönetici ve karar alıcı olmaktan ise dışlanan konumundalar. Ekonomik ve sosyal hak kayıplarıyla olduğu kadar, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili de mücadele ediyorlar.

Pandemi döneminde kadınlar hastanede yoğun çalışma saatleri geçiriyor. Ardından aile içinde cinsiyetçi iş bölümüyle karşılıksız yaptıkları ev ve bakım işlerini de yapmak zorunda kalıyorlar. Tek ebeveyn olan kadın sağlık çalışanları, çocuklarına bakabilmek için ücretli izne ayrılamadılar. Eksikler yine kadın emeği ile kompanse ediliyor. Esnek çalışmayla iş yükleri arttı. Performans sistemi emeklerini değersizleştirdi.

Kadın sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına yönelik sorunlar listesi uzun: yoğun iş yükü, uzun çalışma saatleri, fazla mesai, yetersiz sayıda sağlık çalışanı, yetersiz dinlenme süreleri, yetersiz dinlenme alanları, çalışma saatlerinde yeterli ve dengeli beslenememe, salgınla ilgili eğitim eksikliği, şiddet, niteliksiz ve yetersiz kişisel koruyucu ekipman, ekipmanların erkek bedeni norm alınarak üretilmesi, gibi.

Pandemi sürecinde işini kaybeden kadınların oranı erkeklere göre yüzde 32 daha yüksek. Ücretsiz izin kullanma oranı kadınlarda, erkek çalışanlara göre yüzde 42 daha fazla. Ev temizliği ve evde bakım işlerinde kadınların iş yükü erkeklere oranla yüzde 65 arttı.

Çoğalıp çeşitlenen talep ve beklentiler, erkek şiddetini de artırdı. Kadınlar pandemi sürecinde daha çok fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve dijital şiddete maruz kaldılar. Tüm dünyada kadın cinayetleri artış gösterdi. Türkiye’de erkekler 2020’de medyaya yansıyan rakamlara göre en az 284 kadını öldürdü, 255 kadının ölümü ise ‘şüpheli’. Her beş kadından biri ayrılmak istediği için, en yakınındaki erkek tarafından öldürüldü. Erkekler 2020’de 96 kadına tecavüz etti, 818 kadını seks işçiliğine zorladı, 792 kadına şiddet uyguladı, yaraladı.

Kadın sağlığının doğurganlık sağlığına indirgenemeyeceğini her fırsatta vurgulasak da cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlar, halen doğurganlık çağındaki kadınlarda önde gelen hastalık ve ölüm nedenleri. Pandemi öncesinde de cinsel sağlık haklarına ve hizmetlerine erişimde birçok sıkıntı yaşanıyorken, pandemiyle birlikte bu hizmetler çok fazla kısıtlandı.

Sonuç olarak, kadınlar dünyanın her yerinde artan ev içi şiddet, ücretsiz bakım emeği, işsizlik ve yoksullukla karşı karşıya. Dahası ayrımcılık, yoksulluk ve çaresizliği en derin yaşayan mülteci kadınlar, göçmen işçiler, engelli kadınlar, cezaevindeki kadınlar da pandeminin görünmezleri oldular. Pandemiyle mücadelede ön planda çalışanların çoğunluğunu oluştursalar da ulusal ve küresel COVID-19 politika alanlarında orantılı ve yeterli temsil edilmiyorlar. Ekonomik, zamansal, akademik, … çok boyutlu bir yoksulluk ve tükenme riskiyle karşı karşıyayız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çağrıda bulunuyoruz;

• Sağlık çalışanı kadınlar için toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların mücadele gücünü ve bilincini yükseltelim.
• Kadınlar olarak etkileşim ve dayanışmayı artırmak için, var olan platformları güçlendirelim, kadın sağlık çalışanları olarak dayanışma içinde kalalım.
• Çalışma ortamlarımızda eril dil kullanan, cinsiyetçi ayrımcı yaklaşımda bulunanları uyaralım.
• Toplumsal cinsiyet eşitliği önce kendi dilimizde başlar, kendi yaklaşımımızda yapacağımız bir değişiklik çevremizdekileri de değiştirecektir.
• Yönetime daha çok katılalım. Daha fazla kadın meslektaşımızın yönetici olmasını destekleyelim, koşulların yaratılmasına katkıda bulunalım.
• Kadın sağlık çalışanlarına yönelik her türlü ayrımcı, eşitsiz yaklaşım ve sözel, fiziksel şiddet ile cinsel taciz durumunda kadınların yanında olmaktan, onlara dayanışma göstermekten vazgeçmeyelim.
• Kadınların güvenli ve ücretsiz kürtaja erişimine engel olmak, bir sağlık hakkı ihlalidir.
• Ayrımcılık kötüdür, en iyi biz biliriz, her türlü ayrımcılığa karşı sevginin sınırsızlığında buluşalım. Renklerimiz, seslerimiz, şarkılarımız, danslarımız kardeştir, dünya hepimizle güzel olacak.
• Dayanışma yaşatır, kızkardeşlik çok güzeldir...
• Yaşasın kadınların dayanışması...

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
İSTANBUL TABİP ODASI KADIN KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!