Aile Hekimleri COVID-19 Aşısı Beklerken Elde Kalan Grip Aşıları Gönderildi


  • Mart 26, 2021
  • 4662

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun “Aile Sağlığı Merkezi Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” başlığıyla hazırladığı programı*, pandemi raporunu, ASM Covid-19 aşılama sürecini görüşmek, yeni sözcülerini belirlemek amacıyla 24 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi toplandı.

Toplantıda; Ocak ayından beri ağırlıklı olarak Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanan Sinovac aşılarının, önceden ilan edilen programın çok gerisinde kaldığı, kronik hastalığı olan kişilere, belli risk grubu meslek mensuplarına dahi aşının yapılmaya başlanmadığı dile getirildi.

Covid-19 salgınına karşı, toplumsal bağışıklamanın sağlanabilmesi amacıyla aşılamanın toplumun büyük çoğunluğuna hızlı ve etkin yapılabilmesi gerektiği ancak aile hekimlerine yeterli dozda aşının sağlanmadığı buna karşın seyyar aşı birimlerinin düzensiz biçimde toplu alanlarda aşılama görüntülerine anlam verilemediği vurgulandı.

Aile hekimlerine kayıtlı birçok vatandaşın neden Covid-19 aşısı olamadığı sorusu cevaplanmamışken, bu hafta başında aile hekimlerine Sağlık Müdürlüğü tarafından sınırlı sayıda grip aşısı dağıtılmasının da anlaşılamadığı dile getirildi.

Toplantıda ayrıca TTB Aile Hekimliği Kolu’nun “Aile Sağlığı Merkezi Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” başlığıyla 6 Nisan 2021 tarihinde başlatacağı programla, ASM ve mobil sağlık birimlerinin kötü, uygunsuz mekân ve binalarda hizmet vermesine dur demenin amaçlandığı, pandemi koşullarında daha da belirginleşen bu sorunun çözülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye çağrılacağı aktarıldı.

Komisyon eş başkanlıklarının Dr. Bilge Atlas Kaplan ve Dr. Saffet Ercan tarafından yürütülmesine oy birliğiyle karar verilerek toplantı sonlandırıldı.

*https://www.ttb.org.tr/kollar/_ahek/haber_goster.php?Guid=df6d2030-8d51-11eb-9f45-e823f4620c17


Bu HABERİ Paylaş!