Ergonominin Temel İlkeleri Konulu Web Seminer Gerçekleştirildi


  • Mart 26, 2021
  • 3591

İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen aylık eğitimler 25 Mart 2021 tarihinde düzenlenen “Ergonominin Temel İlkeleri” toplantısıyla devam etti.

İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun uzun yıllardır sürdürdüğü aylık eğitim toplantıları, pandemi koşulları sebebiyle çevrimiçi olarak sürdürülüyor. Düzenlenen eğitim toplantılarıyla hekimlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amaçlanıyor.
“Ergonominin Temel İlkeleri” başlıklı web seminerde moderasyonu komisyon adına Dr. Mustafa Sülkü yaparken konuşmacı/eğitici ergonomi konusunda çok önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Çağatay Güler oldu. Dr. Güler sunumunda işyeri hekimliğinde ergonomi konusuna yaklaşımda temel ilkelere, işyeri hekiminin yetki ve sorumluluklarına, ergonominin dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişim sürecine, hangi bilim dalları ile ilişkili olduğuna ve ergonomi ile ilgili temel kavramlara yer verdi. Dr. Çağatay Güler sunumunun ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Oldukça doyurucu geçen ve aynı zamanda bir deneyim paylaşımı da içeren toplantıda Dr. Güler konu ile ilgili yapılması gerekenler konusunda önerilerde de bulundu.

Komisyonumuz önümüzdeki aylarda da web seminer eğitimlerini sürdürecek.

 


Bu HABERİ Paylaş!