Aile Hekimleri COVID-19’la Mücadelede Aşı ve Sahici Kapanma ile Yeterli ve Uygun ASM Binalarında Çalışmak İstiyor!


  • Nisan 28, 2021
  • 1341

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) pandemiye karşı yürütülen mücadeleyi, COVID-19 aşılama sürecini, 29 Nisan-17 Mayıs 2021 kapanma kararlarını, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun  6 Nisan 2021 tarihinde “Aile Sağlığı Merkezi Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” adıyla başlattığı kampanyayı, ASM’lerde pandemi sürecinde aksayan kadın cinsel sağlığını koruyucu, gebeliği önleyici yöntem ve hizmetleri değerlendirmek amacıyla 26 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi toplandı.
Komisyon eş başkanlarından Dr. Saffet Ercan’ın kolaylaştırıcılığında yapılan toplantıya İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç ile komisyon üyeleri katıldı.
Toplantıda aşağıdaki değerlendirmeler yapıldı, kararlar alındı:
Randevular dolmuyor çünkü aşı yok
ASM’lerde COVID-19 aşılama programının, aile hekimleri tarafından yeterli sürelerde açılan aşı randevularına rağmen halkın aşı için randevu almaması, aşının yeterli dozda ve hızda temin edilmemesinden dolayı oldukça yavaş sürdürüldüğü, toplumun hızlı ve etkin bağışıklanması için hızlı ve yeterli dozda aşının temin edilmesi ortak görüş olarak belirtildi.
Ekonomik ve sosyal destek sağlanmadan yalancı kapanma salgına çare olmaz
29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacağı ilan edilen ‘Kapanma Programı’nın kısa süreli olması, kapsayıcılığının darlığı ve ekonomik/sosyal destekten yoksunluğu nedeniyle yetersiz olduğu ortak görüş olarak benimsendi. Salgınla mücadelede bilimsel yöntemlerin ve toplumun her kesimiyle birlikte mücadele etmenin öneminin iktidarın son aldığı kapanma kararıyla bir kez daha ortaya çıktığı dillendirildi.
Salgınla mücadele için aşı ve sahici kapanma lazım
Ağırlıklı olarak ASM’lerde yapılan aşılamanın üç ayı aşkın sürede hala günlük iki yüz bin doz civarında olduğu, İstanbul’da 30 binleri geçemediği, toplumsal bağışıklamanın bir kampanya şeklinde, etkin ve hızla yapılması, kapanma programının en az 28 gün ve hayati olmayan üretim alanlarını da kapsayacak biçimiyle yaşama geçirilmesi gerektiği vurgulandı.
Yeterli uygunluktaki ASM binalarında çalışmak, halkı risk taşımayan ortamlarda aşılamak istiyoruz
TTB Aile Hekimliği Kolu’nun  6 Nisan 2021 tarihinde “Aile Sağlığı Merkezi Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” çağrısıyla başlattığı kampanyanın İstanbul için oldukça önemli olduğu, İstanbul’da hizmet veren ASM binalarının sağlık hizmeti vermek için yetersiz olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecinde Aile sağlığı çalışanlarını uygunsuz bina ve mekânlarda çalıştırarak,  halkı bu uygunsuz bina/mekânlarda aşılatarak çalışanların ve halkın canını riske attığı dile getirildi. İstanbul’da hizmet veren ASM binalarının tamamının Sağlık Bakanlığı tarafından sahiplenilmesi, yapılması ve kamu binalarının yeterli, uygun binalara dönüştürülmesi talebiyle İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmeler yapılması, çözüm için destek istenmesi, konuyla ilgili basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.  
Kadının cinsel sağlığını korumanın, gebeliği önleyici yöntemlerin, kanser taramalarının gerilediğini ilan ediyoruz
ASM’lerde sunulan kadın cinsel sağlık koruyucu ve gebeliği önleyici yöntemler ile birinci basamak kanser tarama hizmetlerinin pandemi süreciyle birlikte olumsuz etkilendiği, yeterli malzeme desteğinin sağlanmadığı gündeme getirildi. Başta gebeliği önleyici hizmetlerin iktidarın nüfus planlama politikaları, ucuz emek beklentileri gibi birçok sebebi olduğu, bunun için bu sorunların öncelikle İTO Kadın Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu ile birlikte değerlendirilmesinin, ortak hareket edilmesinin daha uygun olacağı kararına varıldı.
COVID-19 hastaları ve temaslıların izlemleri, tanı/tedavi süreçleri için hizmet içi eğitimleri sürdürüyoruz
COVID-19 hastalarının birinci basamak düzeyinde izlenmesi, tanı ve tedavi sürecinde yapılması gerekenlerin hatırlanması, yeni bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla 9 Mayıs 2021 Pazar günü birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik çevrimiçi eğitim programının yapılması kararlaştırıldı.
Pandemi döneminde yaşadıklarımızı kayıt altına almaya çağırıyoruz
Pandemi sürecinde aile sağlığı çalışanlarının verdikleri hizmetlerin neler olduğu, hangi hizmetleri veremedikleri, yaşanan zorlukları, sorunları, nereden kaynaklandığı, neler yaşadıkları, yaptıkları, yapamadıkları, olanakları, kurumsal ilişkileri, dayanışmalarına dek birlikte düşünülüp konuşulup tartışılarak birikim ve deneyimlerin bir araya getirilmesi ve raporlaştırılması amacıyla hazırlık yapılması kararlaştırılarak toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!