Emek-Meslek Örgütlerinden Ortak Açıklama: Baskı, Sömürü, Mafya Düzenine Teslim Olmayacağız!


  • Haziran 09, 2021
  • 525

KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası (İTO) "Baskı, sömürü ve mafya düzenine teslim olmayacağız" çağrısıyla ortak bir basın açıklaması düzenledi.

9 Haziran 2021, Çarşamba günü 18.00’da Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılan ve çok sayıda meslek örgütü, sendika ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı basın açıklamasında Odamızı temsilen İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, İTO Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Meltem Günbeği yer aldı.

Etkinlikte ortak basın açıklamasını KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Çayan Çalık okudu. Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Baskı, Sömürü, Mafya Düzenine Teslim Olmayacağız!

Türkiye, sermaye-devlet-mafya sarmalında devam eden kirli ilişkilerin ortaya saçıldığı kritik bir dönemden geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz tablo basitçe besleme bir mafya liderinin ifşaları ve iddiaları değildir. Yıllardır devletin her kademesinde yakın ilişkileri olan, siyasal iktidara her kritik evrede destek vermiş ve bu sayede yıllarca dokunulmamış, hatta kendisine resmi koruma verilmiş bir suçlunun devlet adına işlenen birçok suça ortak olduğuna dair itiraflarıdır. Susurluk süreci ve öncesine kadar birçok isme uzanan, uyuşturucu ticareti iddialarına, kamu gücünü, iktidar mensuplarının da içinde olduğu rant kavgasından pay elde etmek amacıyla kullanan, hukuk dışı mafya- devlet- sermaye ilişkilerine, tek adam rejiminde yargının ne hale getirildiğine toplum olarak tanık oluyoruz.

ABD/NATO destekli oluşturulan kontrgerilla güçlerinin 12 Eylül öncesi ve sonrası sivil faşist güçlerle her türlü karanlık ilişkiler kurduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bugüne kadar topluma karşı işlenen suçlar, binlerce faili meçhul cinayet ve katliamlar, aydınlara, gazetecilere suikast düzenlemeler, demokratik muhalefeti bastırmaya yönelik tehditler, mafya-siyaset düzeninin geldiği boyutu yeniden gündeme getirmektedir. Mafya-siyaset-sermaye sarmalında iç içe geçmiş ilişkileri devlet- derin devlet ikileminde ele almak var olan çürümüşlüğü hafife almak olacaktır.

Susurluk kazasıyla ifşa olan kirli ilişkiler, Meclis Araştırma Komisyon raporlarına da yansımış, ancak o dönemde üstüne gidilmemesi, hesaplaşma ve yüzleşmenin olmaması nedeniyle, bugün 1990’lı yılları da aşan bir çürümeyle karşı karşıyayız.”
Basın açıklaması “Emek ve meslek örgütleri olarak, bir yandan Emeğin Türkiye’si için mücadeleyi büyütürken, diğer yandan son günlerde ortaya çıkan tüm kirli ilişkilerden hesap sorulması için, her türlü baskıya rağmen demokratik haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi, mücadeleyi yürüteceğimizi ilan ediyor, hükümeti istifaya çağırıyoruz." çağrısıyla sona erdi.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!