Aile Sağlığı Merkezlerinde Yeterli Aşı Randevusu Açılmasına Rağmen Aşılama Hızı Düşerken Hasta Sayısı Artıyor


  • Haziran 25, 2021
  • 1647

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Covid-19 aşılama sürecini değerlendirme gündemiyle, 23.06.2021 tarihinde çevrimiçi toplandı. Komisyon Eş Başkanı Dr. Saffet Ercan’ın yönettiği toplantıya, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç ve komisyon üyeleri katıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınına karşı aşı tedarikinde gecikmesinin birçok yurttaşımızın yaşamına mal olduğu, salgına karşı yürüttüğümüz mücadeleyi zayıflattığı dile getirilerek, toplumun hızla aşılanması sürecinin daha iyi yönetilmesi gerekliliğine ve organizasyon bozukluğuna dikkat çekildi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yürütülmekte olan aşılamanın, aile hekimlerinin açtığı yeterli sayıdaki aşı randevularına rağmen yavaşladığı, aşı talebindeki düşme nedenleri arasında aşı tereddütlerinin olduğu, aşılamaya talebi artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın bu tereddütleri gideren, aşının önemini bildiren yeterli düzeyde çalışma yapmasının önemli olacağı vurgulandı.
Aşılama hizmetlerinin, özellikle hemşireler ve diğer ASM çalışanları üzerine ciddi bir iş yükü yarattığı, salgına karşı koruyucu sağlık hizmetlerinin, bağışıklamanın önemini kavramış, sorumluluklarını var gücüyle yerine getiren sağlık çalışanlarına, diğer basamaklara ödenen ek ödemelerin yapılması, emeğin karşılığının ödenmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.

Aşılamada çok sayıda kullanılan eldiven, uygun enjektör, serum fizyolojik ampulleri, alkol, tıbbı atık kutusu, dezenfektan gibi tıbbi sarf malzemelerin Sağlık Bakanlığınca yeterince sağlanmaması nedeniyle aşılamada sorunların yaşandığı, sarf malzeme eksikliğinin ivedilikle giderilmesi gerektiği bildirildi.

Salgına karşı yürütülen mücadelenin canla başla sürdürülürken, yeni açılımla birlikte hasta sayılarında son günlerde artışlar olduğu ifade edilerek, salgın sona ermiş gibi davranılarak önlemlerin gevşetilmemesi, aşılama sürecinde emek veren tüm sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür edilmesi gerektiği dile getirildi.

Toplantının son bölümünde, İTO Genel Kurulu için komisyonun yaptığı hazırlıklar gözden geçirilerek; genel kurula katılım sağlanması için çağrı yapılması ve genel kurulda komisyon çalışmalarını içeren bir sunumun gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!