Basın Açıklaması: Hukuksuzluk En Az Radyasyon Kadar Tehlikeli ve Öldürücüdür


  • Temmuz 16, 2021
  • 698

Radyoloji çalışanlarının çalışma şartlarındaki sorunlara dikkat çekmek ve talepleri dile getirmek üzere 16 Temmuz 2021, Cuma günü İstanbul Tıp Fakültesi önünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) , İstanbul Tabip Odası (İTO), SES İstanbul Şubeleri ve Dev Sağlık İş tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında “Sağlığımızdan ve Haklarımızdan Asla Vazgeçmeyeceğiz” pankartı açıldı, “Radyasyon vitamin değildir” , “Çalışırken ölmek istemiyoruz” , “İnsanca çalışmak istiyoruz” dövizleri taşındı.

Basın açıklamasına kurumları temsilen İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, TÜMRAD-Der Başkanı Heybet Aslanoğlu, Devrimci Sağlık-İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, SES Aksaray Eş Başkanı Yasemin Bakır ve üyeler katıldı.

Dr. Pınar Saip yaptığı konuşmada “Sağlık çalışanlarını ilgilendiren çok önemli bir konu için buradayız. Radyasyon güvenli koşullarda uygulanmazsa insanların ölümüne, kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Bu yüzden çok önemli kıstaslar getirilmiştir.
Radyoloji hizmetlerinin taşerona devredilmiş olması, onların insafına bırakılması ciddi bir tehditti, şimdi en azından güvenli çalışma koşullarını sağlayan nizamname de ortadan kaldırıldı ve yerine yenisi koyulmadı. Yeni nizamnamenin acilen çıkarılması gerekli. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

Basın açıklamasını okuyan TÜMRAD-DER Başkanı Heybet Aslanoğlu okudu. Yapılan açıklamada ortak talepler şöyle sıralandı:

●Sağlık Bakanlığı’nın kaldırılan bu mevzuatın yerine tüm tarafların görüşlerini alarak yeni bir düzenleme yapmasını,
● Radyasyonla çalışan sağlık personelinin şua izinleri, fiili hizmet ve çalışma süresi gibi kanunlarla düzenlenmiş haklarının aynen korunmasını,
● Tüm taraflarıyla birlikte radyoloji teknisyenlerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen düzenlemenin ivedilikle hazırlanmasını,
● Radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi alanında personel eksikliğini gidererek iş yükünü azaltacak şekilde istihdam yapılmasını talep ediyoruz.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!