İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti


  • Ağustos 12, 2021
  • 977

10 Ağustos 2021, Salı günü gerçekleştirilen ziyarette İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış, Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir, Genel Sekreter Dr. Sercan Ahmet Uluç, Sayman Dr. Fırat Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selçuk Yılmaz yer aldı.


Yapılan görüşmede; aile hekimliği alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Özellikle geçtiğimiz ay yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği”nin hekimlerin hak arayışını ve ifade özgürlüğünü engellemeye dönük bir girişim olduğu, kabul edilemeyeceği dile getirildi. Önümüzdeki süreçte hem söz konusu yönetmeliğe karşı hem de yaşanan sorunlara karşı talep ve önerileri dile getirmek üzere gerçekleştirilecek etkinlikler değerlendirildi.

Görüşme sonrasında İSTAHED Yönetim Kurulu üyeleri ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç , İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanları Dr. Bilge Atlas Kaplan, Dr. Saffet Ercan, TTB Aile Hekimliği Kolu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu bir toplantı gerçekleştirerek ceza yönetmeliğine karşı İstanbul’da yürütülecek ortak çalışmalar, atılacak adımlar konusunda görüş alış verişinde bulundu.

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!