YAYIN KURULUNDAN


  • Hekim Sözü Temmuz-Ağustos 2021
  • 457

PDF formatında okumak için tıklayınız.

Tıp ve tarih ilk bakışta birbiriyle ilgisiz iki ayrı disiplin gibi görünür. Böyle bakınca da ikisinin bir araya gelmesiyle oluşan tıp tarihi kafa karıştırıcı bir alan gibi düşünülür. Oysa, son COVID-19 pandemisi vesilesiyle bir kez daha gördüğümüz gibi, tıp tarihi hem geçmiş tıp pratiklerini anlamak hem de geçmişin ışığında bugüne bakabilmek için bize yol gösteriyor. Bunun için dergimizin bu sayısının dosya konusunu “Tıp Tarihi” olarak belirledik.

İlk yazımızda Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Ceren İlikan Rasimoğlu tıp tarihi yazımının klinik tıp tarihçiliğinden sosyal tıp tarihçiliğine gelişim hikayesini bizlerle paylaşıyor.  Ardından Necati Dedeoğlu Cumhuriyet’in 1920-1960 dönemi sağlık politikaları ve örgütlenmesini anlatıyor. Dosyamız tıp tarihi olunca bu sayımızdaki röportajda da tıp tarihçisi Fatih Artvinli’yle konuştuk.

Sonra, İlker Belek 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunla uygulanmaya başlanan sosyalizasyon sürecinin yükseliş ve çöküşünü ele alıyor. Mustafa Sülkü ise 1871’de başlayan memleket tabipliğinden 2011 yılında aile hekimliğine geçişe kadar birinci basamak sağlık hizmetlerinin öyküsünü anlatıyor.

Dosyamızda iki biyografi yer alıyor. İlkinde, Okan Toygar Cumhuriyetin ilk sağlık bakanı, Türkiye’de koruyucu hekimliğin mimarı Dr. Refik Saydam’ın portresini çiziyor. Şeref Etker ise Türkiye’nin ilk kadın hekimi Dr. Zaruhi Serope Kavalcıyan’ı bize tanıtıyor.

Pandemi döneminde hazırladığımız dosyamızın konusu tıp tarihi olunca kapak fotoğrafımızı da Boccaccio’nun Decameron’unda anlattığı 1348’deki Floransa vebası olarak seçtik.

Etik sayfamızda bu sayıda “Mahremiyet Hakkının Korunmasına İlişkin TTB Etik Bildirgesi”ni ele aldık.  Sonrasında ise İstanbul Tabip Odası’nın Mayıs ayında gerçekleştirdiği “COVID-19 Aşısı Sonrası Sağlık Çalışanlarında Görülen Yan Etkiler Ve COVID-19 Sıklığı” anket raporunun bir özetini bulabilirsiniz. Kadın sayfamızda son TTB Büyük Kongresi’nde kabul edilen “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi”ne dergimizin sayfaları el verdiği ölçüde yer verdik. Tamamına bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.

Hukuk sayfamızda Av. Hazal Pekşen Demirhan güncel bir konuyu, “Yenilenen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ni ele aldı. Kitap sayfamızda Suzan Saner “Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu”nu, sinema sayfasında ise Ekim Nehir Missing’i tanıtıyor.

Yazıları bitirdiğinizde Çağatay Güler Hocamızın özenle hazırladığı İngilizce Tıp Bulmacasını çözmeyi de lütfen ihmal etmeyin.

Öncelikle başta yazarlarımız olmak üzere dergimize katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. İkinci olarak da dergimizin periyodundaki gecikmeler için okuyucularımızdan özür diliyoruz. Önümüzdeki sayıları zamanında sizlere yetiştirmeye çalışacağız.

Keyifli okumalar, sağlıklı günler dileğiyle.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!