Ceza Yönetmeliğini reddediyoruz


  • Hekim Sözü Temmuz-Ağustos 2021
  • 464

PDF formatında okumak için tıklayınız.

 

Yeni yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili

olarak 6 Temmuz 2021, Salı günü İstanbul Tabip Odası’nca basın toplantısı

gerçekleştirildi.

 

29 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama haklarının kısıtlanması büyük tepkiye yol açtı.

Konuyla ilgili olarak 6 Temmuz 2021, Salı günü İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) bir basın toplantısı gerçekleştirildi. “Baskı, keyfi, soruşturma ve tehditlere hayır! Aile hekimlerini susturma, işten atmayı kolaylaştırma, mevcut haklarını kısıtlama yönetmeliğini kabul etmiyoruz” çağrısıyla yapılan toplantıya İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç ve İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Bilge Atlas Kaplan katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Dr. Osman Küçükosmanoğlu yayınlanan yönetmelikle hekimlerin pandemi sürecinde yaşanan eksikleri, sorunları dile getirmesinin engellenmeye çalışıldığını, hekimler olarak takdir edilmeyi beklerken böylesi bir ceza yönetmeliğiyle karşılaştıklarını belirtti ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Ardından konuşan Dr. Pınar Saip ise hekimler olarak mesleğin her anında Hipokrat Andına bağlı kalarak görev yaptıklarını, halkın sağlığını korumak, mesleklerinin gereğini yapmak konusunda hiçbir yasak ve kısıtlamayı tanımayacaklarını belirtti.

Yönetmeliklerin edilen hekimlik yemininin üstünde olamayacağını vurguladı. Pandemi sürecinde hekimler olarak, tabip odası olarak yaşanan sorunları, gerçekleri dile getirdiklerini, aksi halde ölümlerin çok daha yüksek olabileceğini hatırlattı ve “Gerçekleri konuşmamızın, açıklamamızın önüne geçmeye, hekimleri susturmaya çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bundan sonra da gerçekleri dile getirmeyi ve takipçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Dr. Recep Koç da aile hekimleri olarak pandeminin başından bu yana halkla iç içe olduklarını, pandemide yaşananları birinci elden gözlemlediklerini, sahadan geri bildirimlerle, anketlerle veri topladıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nı gerçek verileri açıklamaya zorladıklarını, 182 ve 184 hatlarının çöktüğü dönemlerde aile hekimleri olarak sahaya çıktıklarını, görev yaptıklarını, filyasyon konusunda yaşanan sorunları da kamuoyuna duyurduklarını hatırlattı. Dr. Recep Koç bugün de birçok sorun yaşandığını, Sağlık Bakanlığı’nın çıkarılan bu yönetmelikle sorunları dile getirmelerinin önüne geçmek istediğini söyledi.

Toplantıda basın açıklamasını ise Dr. Bilge Atlas Kaplan okudu. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde aile hekimlerine kayıtlı nüfusun düşürülmesi ile birlikte azalan, yetersiz hale gelen ücretlerin, emeklerinin karşılığı olan düzeye kavuşturulması amacıyla katsayı değişikliği yapılması talep edilmiş, sevk zincirinin kurulması istenmişti. Personel eksiği ile bu pandemi döneminde kiralık apartman dairelerinde, bodrum katlarında , İşhanlarında, dükkanlarda penceresiz, havalandırması yetersiz, sağlıksız mekanlarda hizmet veren aile sağlığı çalışanları bu yönetmeliği hak etmemiştir. Sağlık Bakanlığı, bırakın ücretlerde iyileştirmeyi toplumun sağlık hakkı, can güvencesi, sağlık çalışanlarının temel hakları için söz söyleyen sağlık çalışanlarını susturmayı, kolayca işten atmayı içeren, iş barışını bozan bir yönetmelik yayınlamaktan kaçınmamıştır.

Ceza puanlarını ağırlaştıran sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi bir yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gider başlıklarına ekleyen ancak aylık ücretlere yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerini karşılamayan yeni ceza sözleşmesini kabul etmiyoruz.

Sağlık bakanlığının bu baskıcı tutumuna karşı mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin iptali için hukuki ve her türlü demokratik mücadele yollarını sonuna dek kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.”

 

 

Haberin ve açıklamanın tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz

https://www.istabip.org.tr/6692-basin-toplantisi-ceza-yonetmeligini-kabul-etmiyoruz-gercekleri-dile-getirmeye-devam-edecegiz.html


Bu İÇERİĞİ Paylaş!