Patrona dost işçiye düşman AKP


  • Hekim Sözü Temmuz-Ağustos 2021
  • 657

PDF formatında okumak için tıklayınız.

İlk olarak 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bugüne dek defalarca değiştirildi, ötelendi, torba yasalara kondu ve geçen yıl az tehlikeli sınıfta elliden az çalışanı olan işletmelerle kamu sektöründe Yasanın tam uygulanması bir kez daha 31 Aralık 2023’e ertelendi. Tam olarak yürürlüğe girmesi (şimdilik) on bir yıl geciktirilen bir kanun ve azalmayan iş cinayetleri, tespit edil(e)meyen, hala bir sistematiği ol(a)mayan, sigortacılık mantığı ile işleyen meslek hastalıkları tespit süreci.

AKP iktidarının bu alanda yıllardır sürdürdüğü politikaların geldiği tablo bu.

Önce 2015’te çıkarılan bir yönetmelikle çalışan sayısı on işçinin altında olan az tehlikeli iş yerlerinde işveren veya vekillerinin on altı saatlik bir eğitimle işe giriş ve periyodik muayeneler dışında İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) hizmetlerini verebilmelerine imkan sağlandı.

Sonra, 2017’de bir torba yasa ile bu sayı elliye çıkarıldı, 2019’da ise kamu kurumlarındaki işveren pozisyonundakilerin de on altı saatlik eğitimle bu hizmeti verebilecekleri belirtildi.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarını alandan uzaklaştırmaya yönelik bu girişim dün Resmi Gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le kesinleştirildi.

Zaten 2023 sonuna kadar kanunun bu maddeleri ertelenmişti. Şimdi işverenlere “Elinizi çabuk tutun , kurslara gidin, yetkinizi alın; yürürlük başlayınca işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmenize gerek yok, siz bu işi de yaparsınız.” deniyor.

Oysa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmadan işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti, sistemi olmaz!

Altı yıl tıp fakültesi bitirip, iki yüz yirmi saat eğitim alarak işyeri hekimliği sertifikası alan hekim ve eğitim seviyesi dahi belirtilmeyen, on altı saatlik eğitimle aynı işi yapması beklenen işveren veya vekili. 6331 sayılı yasada ve bu yasa için çıkarılan yönetmeliklerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumlulukları sayfalarca anlatılmaktadır. Bu görevleri on altı saat uzaktan eğitimle işveren vekilleri yerine getirecektir.

Artık söylenecek tek söz kalıyor:

Patrona Dost İşçiye Düşman AKP!

 

 

 


Bu İÇERİĞİ Paylaş!