TTB 73. Büyük Kongresi gerçekleştirildi


  • Hekim Sözü Temmuz-Ağustos 2021
  • 523

PDF formatında okumak için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 73. Büyük Kongresi “Kapitalizme, ekolojik yıkıma, pandemilere karşı toplumsal sağlık mücadelemizi örgütlüyoruz” ana sloganı ile

3 Temmuz 2021 günü Ankara CerModern Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi.

 

 

Kongre alanında ana sloganın yanı sıra “Karanlığa karşı mesleğimize, meslek örgütümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz”, “Hekimlik değerlerimizden, yaşamdan yana söz söylemekten vazgeçmeyeceğiz”, “COVID-19 meslek hastalığıdır”, “Örgütlü genç hekimler, güçlü TTB” gibi mesajlara yer verildi.

Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegelerinin, tabip odaları yöneticilerinin ve hekimlerin katıldığı kongrenin divanı dört kadın hekimden seçildi. Açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı.

Pandeminin yarattığı eşitsizliklere karşı verilen mücadelelerden doğanın talanına karşı yürütülen direnişlere, savaş politikalarına karşı barışı savunmaktan kadın mücadelesinin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı sokaklara taşıdığı isyana; toplumsal sağlık mücadelesinin bütünlüklü ele alınması gerektiğinin altını çizen Korur Fincancı, sunumunu şu sözlerle noktaladı:

“TTB olarak mücadelenin bütünlüklü yürütülmesi vurgusu hepimizin önüne yeni ödevler koyuyor. Emekten yana güçlerin kapitalizmin kendisini yeni koşullarda var etme ve tahkim girişimine karşı bir araya gelerek Sağlıkta Dönüşüm adı verilen yıkıcı politikaları tarihin çöplüğüne atması, sağlığı toplumsallaştıracağımız ve bunun gerçekleşmesi için gerekli demokratik, adaletten, eşitlikten, barıştan yana bir ülkeyi var etme mücadelesini güçlendirmesi hepimizin ödevidir.”

Açılış konuşmasının ardından DİSK, TMMOB, KESK, SES ve TEB temsilcileri ortak mücadelenin önemine vurgu yapan konuşmalarla TTB Kongresi’ni selamladı. Daha sonra 1 Ekim 2020-31 Mayıs 2021 dönemini kapsayan çalışma raporunu TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, mali raporu ise TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu sundu.

Öğle arasında kongre alanında tüm katılımcıların yer aldığı bir basın açıklaması düzenlendi.

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde seçili kurullar, kollar ve çalışma grupları geçmiş dönem aktarımlarına ve gündem değerlendirmelerine ilişkin konuşmalar yaptı. Son bölümde ise önergeler sunuldu ve oylandı. Konuşmalar sırasında kadın hekimlerin “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz” ve genç hekimlerin “Örgütlü genç hekimler, güçlü TTB” sloganları yükseldi.

TTB 73. Büyük Kongresi, tıpkı başladığı gibi toplumsal sağlık mücadelesini örgütleme hedefinin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.

 

 

 


Bu İÇERİĞİ Paylaş!