Aile Hekimlerine Adaletli, Eşit Ve Şartsız Ek Ödeme Yapılmasını İstiyoruz!


  • Eylül 03, 2021
  • 2409

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, İstanbul da Aile Sağlığı Merkezi(ASM) çalışanlarına aşı nedeniyle şartlı, eşitsiz ve adaletsiz biçimde yapılan ek ödemeleri değerlendirmek amacıyla 2 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi ortamda acilen toplandı. Komisyon Eş Başkanı Dr. Saffet Ercan’ın yönettiği toplantıya, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda ek ödeme ana gündeminin yanısıra, pandemi ve Covid-19 aşılama süreci ile Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nin iptali için başlatılan mücadele de değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2021’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Covid-19 aşılama sürecine katkısı olan sağlık personeline ek ödeme yapacağını ilan etmiş, bu ek ödemelerden ASM çalışanlarını mahrum bırakmıştı. Bunun üzerine TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınına karşı yapılan aşılamalara emeği, katkısı olan ASM çalışanlarının ek ödeme kapsamı dışında bırakılmasına tepki göstermiş, Sağlık Bakanlığı’na bu haksız ve eşitsiz tutumunu düzeltmesi için çağrıda bulunmuştu.

https://www.ttb.org.tr/kollar/_ahek/haber_goster.php?Guid=a577a94e-c50b-11eb-ac93-262443e2a48f


Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık çalışanlarının ve örgütlerinin haklı tepkisine karşılık, 30 Temmuz 2021 tarihinde ek bir genelge hazırlayarak 1 Temmuz 2021 tarihinden başlamak üzere 3 ay süreyle birçok koşula bağlı aşılamaya katkı sağlayan ASM sağlık çalışanlarına ilave ödeme yapılacağını ilan etmişti.

İstanbul’da görev yapan ASM çalışanları 2 Eylül 2021 tarihinde Temmuz ayına ait ilave ödemelerini 250 TL ile 3.000 TL aralığında oldukça farklı miktarlarda aldıklarını, bir kısmının hiç ödeme almadığını öğrenmeleri üzerine Odamız Aile Hekimleri Komisyonu üyelerimiz ve meslek odamızdan adaletsiz ve eşitsiz ilave ödemeler karşısında destek talep etmiştir. Bunun üzerine komisyonumuz aynı gün toplanarak bu haksız durumu görüşmek amacıyla acilen toplanmıştır.

1. Birçok kez belirtiğimiz gibi ASM çalışanları, pandeminin 17 aylık sürecinde sadece 3 ay için COVID-19 hasta ve temaslı izlem şartına bağlı olarak, yetersiz, eksik, eşitsiz, adaletsiz ek ödeme almış, ya da hiç alamamıştır. Covid-19 aşılama sürecinde önemli oranda katkısı olan ASM çalışanlarının önce emeği hiçe sayılmış, gösterilen tepkiler üzerine ilave ödeme kapsamına alınmıştır.

2. Ancak tüm uyarı ve tepkimize rağmen ASM çalışanlarına yapılan ilave ödemelerin şarta bağlanmasını, çalışanlara farklı miktarlarda ödemeler yapılmasını ya da hiç yapılmamış olmasını kabul etmiyoruz.

3. Koşullara bağlı olarak ASM çalışanları arasında eşitsiz ve adaletsiz yapılan yetersiz ödemelerin derhal düzeltilmesini, her ASM çalışanına hiçbir koşul getirmeden, eşit ve adaletli, emeğini karşılayacak miktarlarda ilave ödemeler yapılmasını istiyoruz. Bunun için her türlü fiili ve hukuki mücadeleyi sürdüreceğimizi bildiriyoruz.

4. Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi için TTB’nin başlatmış olduğu hukuki mücadelenin yanında her türlü haklı meşru mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Komisyonumuzun toplantısı, yukarıda yapmış olduğu tespit ve almış olduğu kararlar ile 4 Eylül 2021 tarihinde İzmir’de yapılacak TTB Aile Hekimliği Kolu toplantısı için yapılan hazırlıklar ve öneriler görüşülerek sonlandırıldı.

İSTANBUL TABİP ODASI
AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!