İstanbul Aile Hekimliği Platformu Kuruldu


  • Eylül 14, 2021
  • 1912

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran 2021 tarihli “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin getirdiği olumsuzluklara ve hak kayıplarına karşı ortak mücadele yürütmek için İstanbul Aile Hekimliği Platformu kuruldu.

14 Eylül 2021 tarihinde yapılan ortak açıklamada şunlar ifade edildi:

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' ile aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesinin tamamen ortadan kalkacağı, düşünce ve görüş açıklamanın yasaklanacağı, özlük haklarının kısıtlanacağı, yeni ek görev ve sorumluluklar yükleneceği, ücretlerde azalma yaşanacağı, çalışma motivasyonunu bozacağı, sağlık hizmeti alan-sağlık hizmeti veren herkesin kötü etkileneceği aşikardır.

Aile hekimliğinde çalışanlar ve sağlık hizmeti alanlar için bu ‘ceza yönetmeliğini’ kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek ve iptal edilmesi için yapacağımız her türlü eylem etkinlikte beraber hareket edebilmek amacıyla İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU’nu kurduğumuzu ilan ediyoruz.

Platform olarak hak kayıplarımıza karşı kazanım elde edinceye kadar mücadele etmeyi sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna deklare ediyoruz.

Aile Hekimliği ceza yönetmeliği iptal edilsin!

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
Genel Sağlık-İş
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)
İSAHED
İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Türk Sağlık-Sen


Bu HABERİ Paylaş!