Basın Açıklaması: 5 Dakikada Hekimlik Yapılamaz! Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!


  • Ekim 20, 2021
  • 371

Özlük haklarına, çalışma koşullarına, halkın sağlık hakkına erişimine yönelik sorunları ve taleplerimizi görünür kılmak üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Emek Bizim, Söz Bizim” çağrısıyla duyurulan eylem süreci “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz” temalı basın açıklamalarıyla başladı.

TTB’nin çağrısı doğrultusunda 20 Ekim 2021, Çarşamba günü 12.30’da tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da hastanelerde alkışlı protestolar ve basın açıklamaları yapıldı. İstanbul’daki merkezi etkinlik ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

“5 Dakikada Hekimlik Yapılamaz” pankartının açıldığı etkinliğe çok sayıda hekim katılırken İstanbul Tabip Odası’nı ve TTB’yi temsilen TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy, TTB eski 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, İTO eski Yönetim Kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan temsil etti.

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Dr. Osman Küçükosmanoğlu şunları söyledi:

“Sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde ağır kayıplar verdik. Çalışma koşullarımız ağırlaştı, adeta tükenme noktasına geldik. Sağlık ve hekimlik alanında biriken sorunlarımızı, öneri ve taleplerimizi görüşmek üzere TTB tarafından Sağlık Bakanlığı’ndan defalarca randevu talep edilmesine ragmen halen bir görüşme yapılabilmiş değil. TTB 11 Ekim’de yaptığı açıklamada görüşme talebi karşılık bulmazsa tüm ülkede bir eylem süreci başlatılacağını duyurmuştu. Bu sürecin ilk eylem teması ‘5 dakikada hekimlik olmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz’ oldu. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak çöken bir sağlık sisteminin getirdiği ağır çalışma koşulları altında, gelir ve iş güvencesinden yoksun vaziyette çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanlarının istifa, izin hakları dahi ellerinden alındı biliyorsunuz. İstifa yasağı kalkınca tükenme noktasına gelen binlerce meslektaşımız ya istifa etti ya da çalışmak için yurtdışına çıktı. Bu tabloyu üzülerek izliyoruz. Yaşadığımız sorunlar yetmezmiş gibi geçtiğimiz ay MHRS sisteminde yapılan bir değişiklikle muayene süreleri de 5 dakikaya indirildi. 5 dakikada değil teşhis koymak, hastanın öyküsünü dinlemek, derdini anlamak bile mümkün değildir. Bu uygulama hem hekimlerin, sağlık çalışanlarının kölece çalışma koşullarını ağırlaştırmakta, hem de halkın sağlık hakkına darbe indirmektedir. Bizler sadece hekimlik onurumuz, insanca çalışma koşulları için mücadele etmiyoruz, aynı zamanda halkımızın nitelikli sağlık hakkına erişmesi, ücretsiz sağlık hakkı için de mücadele yürütüyoruz. Bugün bu yanlış uygulamayı alkışlarımızla protesto etmek için toplandık. Tüm hastanelerden sesimizi yükseltiyor ve bir kez daha tekrar ediyoruz: Sağlık 5 dakikaya sığmaz!”

Bu konuşmanın ardından basın açıklamasını Dr. Güray Kılıç kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:
“Yıllardır Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında yürütülen politikalar, hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır.
Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır.
Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek, ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir.

Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir.

Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!”

Basın açıklamasının okunmasının ardından “Sağlık Haktır Satılamaz”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganları atıldı ve muayene süresini 5 dakikaya sıkıştıran uygulama alkışlarla protesto edildi.

Basın metni için tıklayınız.

 

Taksim EAH

İstanbul EAH

Şişli Etfal EAH


Bu HABERİ Paylaş!