İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı Yapıldı


  • Kasım 15, 2021
  • 1093

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuz 11 Kasım 2021 günü toplanarak aşağıdaki gündemleri görüştü:

1. OSGB’lerin durumu, işçi sağlığı, işyeri hekimliğinde rolleri,
2. Korona sürecinde işyerlerimiz ve aşı durumu,
3. TTB’nin düzenlediği “Beyaz Yürüyüş” ve “Beyaz Forum”, işyeri hekimlerinin katılımı,
4. 2022 yılı Asgari Ücretinin saptanması,
5. Web seminer eğitim konuları,
6. Kol toplantısı hazırlıkları.

Toplantıda İstanbul’daki OSGB'lerin ve buralarda çalışan hekim arkadaşlarımızın durumunu ortaya koymak için çalışma yürütülmesine, anket, odak grup görüşmesi gibi yöntemler üzerine Dr. Mustafa Sülkü ve Dr. Güven Erbaş'ın ön hazırlık yapmasına karar verildi.

Pandemi döneminde işyerlerimizde alınan önlemlerde geçen yıla göre bir gevşeme olduğu, aşılanan çalışan sayısının oldukça arttığı, pozitif olan aşılı vakaların hastalığı hafif geçirdiği, vakaların çoğunun aşısız veya eksik aşılı olduğu, filiasyon uygulamasının sadece ilaç dağıtımına indirgendiği, temaslı ve yakın temaslı takibinin özenli yapılmadığı, küçük işletmelerde işlerin daha zor olduğu vurgulandı.

TTB’nin çağrısıyla yapılacak “Beyaz Yürüyüş” ve “Beyaz Forum” etkinliği kapsamında; 23 Kasım 2021 akşamı İstanbul Kadıköy’den yapılacak uğurlamaya destek verilmesine ve 27 Kasım 2021 sabahı İTO’nun İstanbul'dan kaldıracağı otobüslerle günü birlik Ankara’ya “Beyaz Forum”a gidilmesi için işyeri hekimlerine çağrı yapılmasına karar verildi.

Asgari ücret tespitinde TTB’nin tarifesi üstünden en az enflasyon oranında zam talebinin kol toplantısında önerilmesi benimsendi. TTB’nin belirttiği çalışma süreleri ile az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda yönetmeliğin ön gördüğü sürelerin uyuşmaması nedeniyle sahada asgari ücret talebi karmaşaları yaşandığı dile getirildi. Asgari ücret belirleme yöntemlerinin tartışılması ve kol yürütmesinin bu konuda bir çalışma yapmasının önerilmesi dile getirildi.

Önümüzdeki ayların eğitim programları için herkesin öneriler getirmesi ve önümüzdeki toplantıda görüşülmesi kararlaştırıldı.
Aralık ayı eğitim toplantılarının konu ve konuşmacı tespiti için öncelik "işçi sağlığı ve iş güvenliğinde fiziksel faktörler " olmak üzere Dr. Nazmi Algan' a yetki verildi.

28 Kasım 2021’de Ankara'da yapılacak kol toplantısına ise Dr. Celal Mestçioğlu, Dr. Levent Uygur ve Dr. Nazmi Algan'ın katılmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!