Basın Açıklaması: Sağlıkta Şiddete Karşı Etkili Yasa, Güvenli İşyerleri İstiyoruz


  • Kasım 19, 2021
  • 189

“Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz! Emek bizim, söz bizim!” çağrısıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından duyurulan eylem programı her hafta bir başka sorunu ve talebi öne çıkartan etkinliklerle devam ediyor.

Bu hafta hastanelerde düzenlenen basın açıklamalarıyla yükseltilen talep “Sağlıkta Şiddete Karşı Etkili Yasa, Güvenli İşyerleri İstiyoruz” oldu. Basın açıklamalarında; 6 yıl önce görev yaptığı hastanede uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Aynur Dağdemir de anıldı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından 19 Kasım 2021, Cuma günü Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı destek verirken, İTO’yu temsilen Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç yer aldı.
Basın açıklaması Dr. Süheyla Ağkoç’un konuşmasıyla başladı. Dr. Ağkoç yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Bugün sağlıkta şiddetin son bulması, acil, kalıcı önlemlerin bir an önce alınması talebiyle buradayız Daha geçtiğimiz hafta bu hastanede eli bıçaklı bir hasta yakını genç bir meslektaşımıza öldürme kastıyla saldırdı. 2020 yılında kaybettiğimiz Dr. Ersin Arslan’dan sonra TTB’nin bu konuda çok ciddi girişimleri oldu ama hala caydırıcı bir yasa çıkmış değil. Ne yazık ki bundan 6 yıl önce Samsun’da Dr. Aynur Dağdemir de kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti. Bugün hem bu arkadaşlarımızı hem de şiddet sonucu kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.”

Dr. Süheyla Ağkoç yaptığı konuşmada TTB’nin çağrısıyla 23 Kasım’da Beyaz Yürüyüş’le başlayıp, 27 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek Beyaz Forum’la sonlanacak eylem sürecine dair de bilgilendirme yaptı ve tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını sorunları, öneri ve talepleri görünür kılmak noktasında eylem sürecine destek vermeye, katılmaya çağırdı.

Etkinlikte Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şube Kadın Sekreteri Hatice Yayla da bir konuşma yaptı ve sağlıkta şiddeti doğuran nedenlerin başında sağlığı ticarileştiren, piyasalaştıran, vatandaşla-sağlık çalışanı ilişkisini bozan Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğunu dile getirdi. Yine ülkeyi yönetenlerin sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştiren, onları hedef haline getiren söylemlerinin de şiddeti yaratan sebeplerden biri olduğunu söyledi ve bu politikalara karşı hep birlikte mücadele yürüterek kazanacaklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından basın metnini İTO Hastane Temsilcisi Dr. Feray Kaya kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“(…) Sağlıkta şiddet, genel şiddet ikliminden, siyasetçilerin şiddet üreten politikalarından da ayrı düşünülemez. Özellikle son yaşanan olaylarda erkek hastalar tarafından kadın sağlık çalışanlarına yönelik art arda gelen saldırılara tanıklık ediyoruz, elbette bunların tesadüf olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bir yandan kadına yönelik şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesi’ni savunurken; diğer yandan hekime, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması için mücadele veriyoruz.

Birlikte çalıştığı sağlık personelinin eski eşi tarafından öldürülmesine engel olan, sevgili Aynur Dağdemir’in cesaretli dayanışmasını büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her şiddette, yaşamdan hoyratça koparılan her kadında yüreğimiz ve aklımızla söz veriyoruz sana Aynur! Söz veriyoruz Melike’ye, Ersin’e, Kamil’e, Gülnur’a… Artık şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak istemiyoruz. Birimizin daha aramızdan alınmasına tahammülümüz yok!

*Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal vazgeçilmesini,

*Sağlıkta şiddet için Türk Tabipleri Birliğinin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasını,

*Sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli işyerleri oluşturulmasını,

*Tüm işyerlerinde kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulanmasını,

*İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konup etkili bir şekilde uygulanmasını,

*İş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesinin imzalanmasını TALEP EDİYORUZ.

SAĞLIKTA, SOKAKTA, EVDE ŞİDDETSİZ SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!”

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!