Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin! İzmir Sağlık Platformu’nun Düzenlediği 4 Aralık Mitingini Destekliyoruz!


  • Aralık 01, 2021
  • 1399

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını, düşünce ve görüş açıklamayı yasakladığını, özlük haklarını kısıtladığını, yeni ek görev ve sorumluluk getirdiğini ve ücretlerde azaltmalar yapacağını kamuoyu ile paylaşmıştık.

7 Ekim 2021 günü İstanbul’da yapılan iş bırakma eylemi ve basın açıklamasında ‘Ceza Yönetmeliğini’ kabul etmediğimizi, iptal edilmesi talebiyle yapacağımız eylemleri sonuç alana dek sürdüreceğimizi ilan etmiştik. Bu doğrultuda İzmir Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu İzmir Sağlık Platformu’nun 4 Aralık 2021 tarihinde İzmir’de yapacağı mitingi destekliyor, üyelerimizin aktif katılım sağlayacağına inanıyoruz.

Emek Bizim, Söz Bizim!

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Not: Mitinge katılmak isteyen meslektaşlarımız İstanbul Tabip Odası’nı arayarak kayıt yaptırabilirler.
0212 514 02 92


Bu HABERİ Paylaş!