Aile Sağlığı Çalışanları Ceza Yönetmeliğinin İptali Talebiyle İzmir Mitingi’nde Buluştu


  • Aralık 07, 2021
  • 1014

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle İzmir Tabip Odası’nın da içinde yer aldığı, İzmir Sağlık Platformu tarafından düzenlenen “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!” mitingi 4 Aralık 2021 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşti.

Türk Tabipleri Birliği’nin “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz! Emek Bizim, Söz Bizim” çağrısıyla 23 Kasım’da İstanbul’da başlayan, 27 Kasım’da Ankara’da hekim ve sağlık emekçilerinin sorunlarının gündeme taşındığı Beyaz Forum ile sona eren etkinliğinden sonra İzmir’de aile hekimleri iş güvencelerinin olmayışı, ceza yönetmeliği, özlük haklarındaki gerilemeyi ve ücretlerindeki düşüşü kamuoyu ile paylaşmak üzere bir miting düzenledi.

Mitinge, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, TTB Aile Hekimliği Kolu, sendikalar ile ülkenin değişik şehirlerinden tabip odaları, aile hekimleri dernekleri ve aile sağlığı çalışanları katıldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Recep Koç, Aile Hekimleri Komisyonu eş başkanları Dr. Saffet Ercan, Dr. Bilge Atlas Kaplan ile komisyon üyelerimizin de katıldığı mitingde yağış ve rüzgara rağmen, coşkulu bir kalabalık vardı. Mitingde Aile sağlığı merkezi çalışanlarını baskı ve susturmayı amaçlayan ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha çağrı yapıldı.

Konuşmacılar, bu ceza yönetmeliğinin aile hekimleri üzerindeki baskıları artırdığına, aile hekimlerinin iş güvencesini ve özlük haklarını ortadan kaldırdığına işaret ederek ortaya konan mücadelenin yönetmelik geri çekilene dek devam edeceğini belirttiler.

Katılımcılar miting sonunda türküler eşliğinde halay çekip, tekrar buluşmak üzere, dağıldılar.

Emek bizim, söz bizim!


Bu HABERİ Paylaş!