Basın Toplantısı: 29 Mayıs’ta Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” Mitinginde Buluşuyoruz


  • Mayıs 18, 2022
  • 399

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip Odaları ve çağrıya destek veren sağlık meslek örgütleri, hekimler ile sağlık çalışanlarının özlük hakları ve yaşam koşullarında artan sorunları dile getirmek amacıyla Ekim ayında başlayan “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programı kapsamında bir süredir “10 Acil Talep” çağrısıyla oldukça etkili bir kampanya yürütüyor.

Bu kampanya kapsamında Türk Tabipleri Birliği (TTB) “10 Acil talebimizin yaşama geçirilmesi İçin ‘Beyaz Miting’e gidiyoruz” çağrısıyla tüm yurttan hekimleri ve sağlık çalışanlarını 29 Mayıs 2022 Pazar günü “Ankara’yı Beyaza Boyamaya” çağırdı.

Çağrı ile ilgili 17 Mayıs 2022, Salı günü İstanbul Tabip Odası (İTO), Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Esin Tuncay ve Dr. Tamer Yazar, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Meltem Günbeği ile birlikte katılımcı kurumlar İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, SES İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş, Birlik Dayanışma Sendikası, TÜMRAD-DER, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İSAHED ve TAHUD adına Yönetim Kurulu üyeleri ve temsilcileri katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, Beyaz Miting çağrısının gerekçelerini açıklarken Ekim ayından itibaren yürütülen sağlık hakkı mücadelesinin yeni bir aşamaya geldiğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda yapılan G(ö)REV eylemlerinin uyarı amacı taşıdığını dile getirerek dikkate alınmadığı takdirde mücadelenin büyütüleceğini; 29 Mayıs mitinginin son olmayacağını ve talepleri yerine getirilmediği sürece alanlarda olmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda sırasıyla Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) adına Suzan Erol, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) İstanbul Şubesi adına Buğu Koban, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) adına Yasemin Bakır, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası adına Erdoğan Demir, İstanbul Dişhekimleri Odası adına Hikmet Arısal, Genel- Sağlık İş Sendikası adına Deniz Korkmaz, Birlik Dayanışma Sendikası adına Ahmet Mehlepçi, İstanbul Veteriner Hekimler Odası adına Necati Özkan, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) adına Heybet Aslanoğlu söz alarak mesleki alanlarında yaşanan hak kayıplarını ve mağduriyetleri dile getirdiler ve 29 Mayıs Mitingi’ne çağrı yaparak mücadelenin önemini bir kez daha hatırlattılar.

Konuşmaların ardından katılımcı kurumlar adına ortak açıklamayı İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan okudu.

Açıklamada “Gerekli ve yeterli değer verilmeyen hekimlerin çoğunluğu işlerinde mutsuz ve umutsuz. Yalnızca dörtte biri tekrar seçme şansı olsa yine hekimlik mesleğini seçeceğini söylüyor. Tıp öğrencilerinin ve genç hekimlerin çoğu geleceğini yurt dışında görüyor.
Pandemi dönemi boyunca güçlerinin çok üzerinde çalışan, kayıplar veren, Covid-19 nedeniyle yaşanan kayıpları meslek hastalığı sayılmayan hekim ve sağlık çalışanları ciddi bir tükenmişlik içindeler.
Hastalar ise haftalar, aylar sonrasına verilebilen beş dakikalık muayene için günlerce telefon başında bekliyor. Ameliyat edilmesi gerekenler için beklemek dışındaki tek seçenek ekonomik güçlerini aşan özel hastaneler oluyor.
Sağlık politikalarına yönelttiğimiz birçok eleştirinin doğru ve haklı olduğu ortaya çıktı. Ama biz haklı çıkmak değil, hiçe sayılan meslek onurumuzun korunmasını, emeğimizin ekonomik, sosyal karşılığının gecikmeksizin sağlanmasını istiyoruz.” sözleri dikkat çekti.

Açıklamanın ardından söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Meltem Günbeği katılımcı kurumları selamlayarak sağlık emek meslek örgütleriyle uzun zamandır birlikte yol aldıklarını, toplantı boyunca bahsedilen tüm taleplerin ve hakların yerine getirilmesi için mücadele ettiklerini, ancak hükümetin yanlış politikalarda ısrarcı olduğunu dile getirdi. Sadece hekimler ve sağlık çalışanları için değil tüm toplumun sağlık hakkını savunmak amacıyla bu taleplerin ve sorunların çözümünün sağlanması yönünde ısrarcı olacaklarını bir kez daha, 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak miting ile haykıracaklarını söyledi.

Basın Toplantısı tüm sağlık meslek örgütleri ve emekçilerini 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” mitinginde buluşmaya çağrıyla sonlandı.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!