Aile Hekimlerine Başlatılan Soruşturmalar Derhal Durdurulsun! Baskıların Son Bulması, Ceza Yönetmeliğinin İptal Edilmesi, Haklarımız İçin 29 Mayıs Pazar Günü Ankara’dayız


  • Mayıs 27, 2022
  • 843

Aile hekimleri olarak “Ceza Yönetmeliği” olarak tanımladığımız ve 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren, haktan hukuktan nasibini almamış “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ nin iptal edilmesi talebi başta olmak üzere genel olarak da mesleğimizi içinde nefes alamaz hale getiren uzun çalışma süreleri, uğradığımız şiddet, yoksulluk sınırı altına gerileyen alım gücümüz ve mesleki değersizleşmeye dikkat çekmek amacıyla, son dönemde sıklığı giderek artan eylem ve etkinliklerimizi 29 Mayıs Pazar günü Ankara da yapacağımız mitingle sürdüreceğiz.

Tüm bu yaptığımız eylemlere ve açıklamalara kayıtsız kalan, feryadımızı duyup sorunlarımızı çözmek yerine, il ve ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla meslektaşlarımıza sarı soruşturma zarfları göndermeye başlayan Sağlık Bakanlı’ğının baskılarına boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

2022 yılı başından beri her ay yeni mezun 250 meslektaşımız mesleğini daha insani koşullarda yapabilmek için yurtdışına gitmeye devam etmektedir. Yine bir çok şehirde bu tahammülü zor koşullara dayanamayıp kamudan ayrılan meslektaşlarımız nedeniyle vatandaşlarımız hastanelerden randevu bulamamakta, telefon başında aylarca çaresizce kıvranmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz;

Çalışanların iş kolunda örgütlü sendikalarının aldığı kararlar doğrultusunda toplu eylem hakkının başta ILO 87 ve 98 nolu sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerde, insan hakları sözleşmelerinde, Anayasa ve mahkeme kararlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tanındığını, bu konuda çok sayıda AİHM, Danıştay ve idari yargı kararı bulunduğunu, bir kez daha hatırlatıyoruz. Demokratik ve yasal haklarını kullanarak mesleğine sahip çıkan ve her şeye rağmen bu topraklarda daha iyi bir sağlık ortamı için mücadele eden meslektaşlarımıza karşı yıldırma amaçlı sürdürdüğünüz soruşturmaları derhal durdurunuz.

Meslektaşlarımıza sesleniyoruz;

Büyük bir özveri, kararlılık ve dayanışmayla aylardır sürdürdüğümüz eylemlere katılmanızdan dolayı uğradığınız baskı ve soruşturmalara karşı meslek örgütünüz olarak yanınızdayız.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, birlikte mücadele ederek hem ceza yönetmeliğinin hem de yürütülen hukuksuz soruşturmaların yargı tarafından iptal edileceğine, verilen haksız ve hukuksuz ceza puanlarını, bu kararlılık ve eylemlere yaygın katılım karşısında tatbik edemeyeceklerine inandığımızı bildirmek isteriz.

Ceza yönetmeliğinin iptali, başlatılan soruşturmalara karşı, her geçen gün dayanılmaz hale gelen sağlık çalışanlarına bitmek bilmeyen şiddete karşı, eriyen ücretlerimiz ve diğer haklarımız için 29 Mayıs’ta Ankara ‘ da “Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin” mitinginde olacağız.

İSTANBUL TABİP ODASI
AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!